Ingen förbättring, trots löfte från bilverkstadsbranschen.

Ingen förbättring, trots löfte från bilverkstadsbranschen. Foto: Pixabay

Fortsatt slarv bland landets bilverkstäder

"Våra tester visar tydligt att bilägarna inte har fått det de har betalat för"

Motor.

Trots löften från bilverkstadsbranschen om mindre slarv fortsätter många verkstäder att brista i sitt arbete. När M Sverige testade fem bilverkstäder fick endast en godkänt!

Av
Andreas Lindegren

Efter påtryckningar från flera olika aktörer, bland annat från försäkringsbranschen, utlovade bilverkstadsbranschen bättring. En granskning från just försäkringsbranschen, som publicerades i april i år, visade nämligen på omfattade slarv på landets verkstäder. Endast åtta av de närmare 80 kontrollerade verkstäderna nådde en acceptabel nivå.

För att råda bukt med problemet infördes kvalitetsstandarden ”Godkänd bilverkstad”, GBV, som innebär att verkstadens arbete kontrolleras såväl tekniskt som administrativt. Bakom standarden står Motorbranschens riksförbund, MRF, och Sveriges fordonsverkstäders förening, SFVF, som har den gemensamma målsättningen att alla verkstäder som omfattas av medlemsvillkoret ska ha startat upp GBV innan årets slut.

Men några förbättringar verkar det inte ha blivit. Nyligen genomförde M Sverige, tidigare Motormännen, stickprovskontroller på fem verkstäder, endast en fick godkänt!

– Det är under all kritik. Resultatet är sämre än vi väntat oss och vittnar om att branschens utlovade bättring har uteblivit. Våra tester visar tydligt att bilägarna inte har fått det de har betalat för, säger Heléne Lilja, chef för kommunikation och samhälle på M Sverige.

Kvalitetstestet utfördes genom att M Sverige lämnade in fem helt vanliga bilar på fem verkstäder för service och kontrollerade efteråt om rätt arbeten utförts. Några var märkesauktoriserade, andra tillhörde en verkstadskedja och en bilverkstad var dessutom GBV-ansluten.

– Det var förvånande att se att så många verkstäder inte kunde leverera en felfri och fackmässig tjänst. Även om många punkter i protokollet är utförda har kunden trots allt betalat för alla punkterna och har verkstaden missat, eller struntat i, att utföra en del av dem, så är det varken fackmässigt eller enligt gällande branschpraxis, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på M Sverige och fortsätter:

– De värsta missarna i årets tester gäller bilarnas bromssystem. Här har vi anmärkningar på nästan varje bil. Antingen är det arbeten som inte har utförts eller så är det reparationsbehov som bilägaren inte har fått information om. Vad vi kan se finns det bara en orsak till det – verkstaden har slarvat och inte utfört de jobb eller kontrollpunkter som anges i serviceprotokollet.

MRF och SFVF svarar på kritiken genom att välkomna M Sveriges test.

– Det är bra att M Sverige som konsumentorganisation följer upp de tjänster som bilverkstäder tillhandahåller och uppger sig genomföra, vad kunden betalar för och förväntas få, säger MRFs Joachim Due-Boje som tillsammans med Ulf Stefansson från SFVF utgör styrgruppen för Godkänd Bilverkstad.

Några förändringar utlovas dock inte.

– Erfarenhetsmässigt vet vi att verkstäder som använder GBV på rätt sätt i sin verksamhet får med sig kundnyttan och kvaliteten i och med det. Från motorbranschens sida välkomnar vi tester och förstår att GBV är ett viktigt dokument samt att det finns en hel del kvar att göra. Precis som att vi har en löpande dialog med Konsumentverket informerar vi konsumentorganisationerna kring branschens kvalitetsarbete, säger Joachim Due Boje.

Publicerad 17 August 2019 02:30