"Vissa har tappat livsgnistan, andra skäms över sin situation. För dessa personer kan en skuldsanering vara en livsavgörande vändning", säger Per-Olof Lindh. Bilden är arrangerad. Foto: Bramgino/Adobe Stock

Rekordmånga ansöker om skuldsanering

Allt fler söker hjälp på grund av spelskulder

SVERIGE. Trots rådande högkonjunktur är antalet ansökningar om skuldsanering högre än någonsin. ”Det finns ett stort behov. Många människor har levt i ekonomisk utsatthet i åratal. Det är bra att fler nu tar steget att ansöka”, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden, i ett pressmeddelande.

Första halvåret 2019 hade nästan 10 900 personer ansökt om skuldsanering. Det är en ökning med cirka 15 procent jämfört med motsvarande period i fjol och det största antalet någonsin som uppmätts under årets första sex månader.

Skilsmässa, arbetslöshet och sjukdom är vanliga orsaker till att människor får ekonomiska problem. På senare tid har även skulder kopplade till spel blivit en allt vanligare orsak.

– En stor andel av de människor vi möter lever med mycket små marginaler. Vissa har tappat livsgnistan, andra skäms över sin situation. För dessa personer kan en skuldsanering vara en livsavgörande vändning; en chans att återvända till ett liv där ekonomin inte alltid spelar huvudrollen, säger Per-Olof Lindh.

En lagändring 2016 gör det enklare att ansöka om skuldsanering. Numera kräver Kronofogden färre uppgifter och det går även bra att ansöka via myndighetens hemsida.

Andra ändringar är att den som genomgår en sanering får två betalningsfria månader per år och att man betalar en summa per månad som sedan fördelas till de som ska ha betalt. Personer som har barn beviljas dessutom en förkortad betalningsplan.

Så funkar det

Skuldsanering innebär att du slipper betala hela eller delar av din skuld. För att kunna få skuldsanering ska du sakna möjlighet att betala skulderna inom överskådlig tid. Det behöver inte handla om stora skulder – det är din personliga situation som avgör.

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden, antingen digitalt eller genom att fylla i en pappersblankett. Kommunens budget- och skuldrådgivare kan hjälpa till.

När Kronofogden har beslutat om skuldsanering görs en betalningsplan. Lite förenklat innebär det att du får leva på existensminimum i några år, oftast fem. Alla inkomster som överstiger den nivån går till att betala skulderna. När fem år har gått är du skuldfri.

Källa: Kronofogden

Publicerad 22 August 2019 09:14