Kristianstads kommun anklagas av Hässleholms kommun för att ha struntat i sjukvårdens orosanmälan.

Kristianstads kommun anklagas av Hässleholms kommun för att ha struntat i sjukvårdens orosanmälan. Foto: ANDERS G BERGQUIST

Socialen anmäler grannkommunen för allvarligt vårdfel

Socialjouren anklagas för att ha struntat i ungdom i nöd

HÄSSLEHOLM/KRISTIANSTAD.

Hässleholms kommun anmäler Kristianstads kommun enligt Lex Sarah. Orsaken är att Kristianstads kommun struntat i en orosanmälan från sjukvården om en ung person från Hässleholm.

Fredagen den 6 september fick Inspektionen för vård och omsorg, IVO, in en anmälan från socialnämnden i Hässleholms kommun. Bakgrunden är att Hässleholm inte har någon egen socialjour utan köper in den tjänsten från Kristianstads kommun.

I mitten av juni fick socialjouren in en akut anmälan om en ung person från Hässleholms kommun som befarades fara illa. Det var sjukvården i region Skåne som hörde av sig till socialjouren, men sedan hände ingenting.

Dagen efter fick den ordinarie socialtjänsten i Hässleholm kännedom om ärendet och gjorde då en egen bedömning av fallet.

De konstaterade att barnets mamma hade resurser nog att själv ta hand om ärendet och orosanmälan avskrevs.

I och med att socialjouren i Kristianstad inte alls utredde händelsen fanns det dock enligt Hässleholms kommun en uppenbar risk att barnet hade kunnat lida skada och därför gör de nu en anmälan enligt den så kallade lex Sarah. Det innebär att brister inom vård och omsorg skadar eller hade kunnat skada privatpersoner.

Publicerad 10 September 2019 00:00