Foto: Adobe Stock

Skånska 40-åringar kallas till hälsosamtal: "Måste bli bättre på att jobba förebyggande"

Hoppas inspirera till ett hälsosammare liv

SKÅNE. Samtliga 40-åringar från tio olika skånska vårdcentraler kommer kallas till hälsosamtal nästa år. Det beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne under onsdagen. "Vi måste tänka nytt inom den skånska hälso- och sjukvården. Forskning har visat att de som deltar i hälsosamtal förbättrar sin hälsa och lever längre", säger regionråd Birte Sandberg (C).

Totalt kommer 5,5 miljoner kronor avsättas för att genomföra hälsosamtal med 40-åringar från tio skånska vårdcentraler under 2020.

Satsningen är ett pilotprojekt för att undersöka hur man kan jobba mer proaktivt inom den skånska vården för att på så sätt möta framtidens utmaningar.

− Hälso- och sjukvården behöver bli mer förebyggande och stötta den enskilde individen i en högre utsträckning. Flera studier bekräftar att riktade hälsosamtal ger effekt, därför är jag övertygad om att hälsosamtalen är ett steg i rätt riktning och ju förebyggande sjukvården kan vara, desto bättre för patienten, säger Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, i ett pressmeddelande.

Obligatoriska hälsosamtal för 40-, 50-, och 60-åringar finns redan på flera platser i Sverige och resultaten har hittills varit goda.

– Forskning har visat att de som deltar i hälsosamtal förbättrar sin hälsa och lever längre. Det finns väldigt goda skäl för att införa riktade hälsosamtal. Vi har förespråkat detta länge och jag är glad att vi nu kan genomföra detta pilotprojekt. Jag ser fram emot att följa utvecklingen när Skåne äntligen får riktade hälsosamtal, säger Birte Sandberg (C), regionråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

De som kallas till hälsosamtal under pilotprojektet 2020 kommer inför samtalet få svara på frågor gällande, kost, motion, rökning och övriga livsförhållanden.

Syftet med samtalen är att motivera fler till att hålla sig friska och samtidigt upptäcka personer som löper risk för att bli framtida patienter i ett tidigt skede.

Om projektet 2020 faller väl ut kommer samtliga 40-åringar i länet kallas till samtal och senare även 50, och 60-åringar. Förhoppningen är att projektet med hälsosamtal ska vara helt inför om fyra år.

Exakt vilka vårdcentraler som kommer ingå i det initiala pilotprojektet är ännu inte bestämt, men tanken är att vårdcentralerna ska ligga spritt över länet och representera olika socioekonomiska områden.

Publicerad 26 September 2019 10:39