Stöd efter hemgång från sjukhuset ska ge extra trygghet.

Stöd efter hemgång från sjukhuset ska ge extra trygghet. Foto: Mostphotos

Extra stöd efter hemkomst från sjukhus

Ny satsning ska öka tryggheten hemma

HÄSSLEHOLM.

I början av december inledde omsorgsförvaltningen en ny satsning där man numera kan erbjuda stöd vid hemgång från sjukhuset. På så sätt hoppas man kunna skapa en trygghet och stöttning.

För att testa det nya arbetssättet kommer satsningen inledningsvis att genomföras i projektform i två hemtjänstområden; område norr i Hässleholm och i Hästveda

– För en person som varit inlagd på sjukhus eller korttidsboende och som har fortsatt behov av vård- och omsorgsinsatser, kan hemgången till den egna bostaden vara förknippad med oro och osäkerhet, säger Kenneth Persson, verksamhetschef för verksamhetsområdet resurs.

Stödet kommer att möta patienten hemma efter utskrivning från sjukhus eller hemkomst från korttidsvistelse. Där är tanken att man tillsammans ser över vilket stöd som kan komma att behövas i hemmiljön.

I hemstödet finns tillgång till undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, enhetschef samt biståndshandläggare och man kommer också att arbeta för varje individs enskilda behov.

– Det är den enskildes behov av omsorg och trygghet och personens förmågor som avgör hur mycket stöd som behövs från teamet. Det viktiga är att den enskilde får göra det den själv klarar av att göra och på sitt sätt, säger Pernilla Åkesson, enhetschef för hemtjänstområde norr.

Publicerad 03 December 2019 00:00