Hässleholmsbo fick vänta över sex månader på Försäkringskassans beslut.

Hässleholmsbo fick vänta över sex månader på Försäkringskassans beslut. Foto: Mostphotos

Myndigheten får kritik - dröjde sex månader innan mannen fick sin sjukpenning

HÄSSLEHOLM

. En man i Hässleholm sökte i omgångar sjukpenning för flera perioder, men först efter ett drygt halvår kom det ett skriftligt beslut att det mesta avslogs. Justitieombudsmannen (JO) kritiserar nu Försäkringskassans för den långa handläggningen och för bristande dokumentation i mannens journaler.

Av
Paola Nordgren

Justitieombudsmannen anser att ett första beslut hade kunnat tas minst två månader tidigare. Mannen ska enligt anmälan ha lämnat in sina läkarintyg för ytterligare sjukperioder löpande trots detta dröjde Försäkringskassan med beslut. Man har från myndighetens håll bland annat också slarvat med att föra in anteckningar om läkarintyg och liknande i mannens journaler.

Mannen ska enligt sin anmälan även ringt vid upprepade tillfällen till Försäkringskassan för att få svar på de upprepade ansökningar om sjukpenning han gjord.

Slutligen fick han dock efter flera månaders väntan svar på ett brev han skickat in att han inte uppfyllde kraven för att få ersättning utan att han kompletterade vissa dokument, vilket mannen då gjorde. Han fick då beviljad halv sjukpenning, vilket inte var det mannen sökt för vid senaste tillfället. Mannen begärde omprövning av ärendet men Försäkringskassan avslog då begäran om sjukpenning och avslutade istället ärendet.

Försäkringskassan konstaterar nu själva att det dröjde mer än sex månader innan beslut fattades i mannens ärende, vilket är oacceptabelt. Även om en ändring av ansökan från halv till hel sjukpenning och inkomna nya intyg kan ha haft betydelse för den långa handläggningstiden så konstaterar Försäkringskassan att ärendet mer aktivt borde ha drivits fram mot beslut och man beklagar de olägenheter detta medfört för mannen.

Publicerad 11 December 2019 00:00