Mamman hade själv valt familjehem men hennes son sattes i ett annat hem. ”personerna på bilden har inget med artikeln att göra”.

Mamman hade själv valt familjehem men hennes son sattes i ett annat hem. ”personerna på bilden har inget med artikeln att göra”. Foto: Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard

Nätverksfamilj ställer sig frågande till vad som egentligen hände

Anser de inte fått några klara besked från socialen

HÄSSLEHOLM. Hemma hos en familj i Hässleholm hänger bilder på en liten pojke på väggen och kylskåpet. Under några månader stöttade familjen pojkens mamma genom att avlasta henne när hon behövde det. För att få lite stöd i hur de bäst stöttade mamman så kontaktade de Socialtjänsten i Hässleholm för tips och råd.

– Det fungerade väldigt bra i början och vi fick också frågan om vi ville utredas som familjehem vilket vi väldigt gärna ville pojken hade redan bott hos oss i sex månader och allt fungerade väldigt bra. Då byttes personalen ut och sedan dess har vi inte fått några klara besked över huvud taget, säger Maria.

Den några månader gamla pojken bodde hos familjen allt mer och de hade en tät kontakt med mamman som också träffade sin son regelbundet och enligt familjen besökte de också BVC vid flera tillfällen och fick höra att han mådde bra och låg bra till i sin utveckling.

I mitten av sommaren blev de dock kallade på ett möte hos Socialtjänsten och när de påbörjat mötet fick de besked om att de hittat ett annat utrett familjehem i Kristianstad till pojken och att han skulle tas omhand omedelbart. Polisen kom till platsen och den sovande pojken fick lämnas över av nätverksfamiljen.

– Maria och hennes familj fanns i vårt nätverk redan och därför kändes det tryggt att de ville bli familjehem till pojken. Vår dotter kände stort förtroende för den här familjen och det var där hon ville att pojken skulle bo. Vi har fullt förtroende för Maria och hennes familj, berättar pojkens morfar.

Nu ett halvår senare anser familjen att de fortfarande inte fått några ordentliga svar på varför pojken inte fick bo kvar hos dem. Socialtjänsten har själva gjort en lex-Sarah anmälan på sig för hur omhändertagandet gick till och även för bristen av journalföring i ärendet. Det har även i utredningen som gjorts dokumenterats att beslut fattats om ny placering utan att detta informerats vidare till vårdnadshavaren, vilket innebar att mamman aldrig fick ge sitt samtycke till den nya familjen. Eftersom det saknas journaler kan man inte heller läsa sig till på vilka grunder man fattat de beslut man gjort.

– Vi har själva också anmält Socialtjänsten i Hässleholm då vi anser att allt inte gått rätt till. Vi upplever att vi aldrig blev utredda som familjehem fullt ut. Vi hade besök av utredare i 40 minuter och en djupanalys ska vad jag har förstått innebära minst tre, fyra timmar. Vi fick inte heller besked om att någon utredning avslutats. De besked vi fått är att vi hade för bra kontakt med mamman och att jag såg trött och sliten ut. Men jag hade gått ner i arbetstid och min man skulle vara ”pappaledig” 9 veckor efter sommaren och inför inskolning på förskolan. Vad jag kunnat utläsa är det ju också någonstans meningen att ett barn som tagits omhand av ett familjehem så småningom ska kunna sammanföras med sin vårdnadshavare igen och då borde en bra kontakt med mamman gynna den resan.

Familjen känner sig fortfarande svikna, överkörda och orättvist bedömda men ha lovat både mamman och pojken att finnas där för dem och det vill de hålla. Men frågetecknen vad som egentligen hände är många.

Socialförvaltningen yttrar sig aldrig om enskilda fall.

Enligt Catherine Lövgren, socialsekreterare på Socialförvaltningen i Hässleholm så stämmer det dock rent generellt att målet enligt socialtjänstlagen är att barn ska flyttas tillbaka till föräldrarna om det görs en bedömning att vårdnadshavarna har en kapacitet att ta hand om barnet.

– Det görs dock alltid en enskild bedömning. Lagen idag säger också att föräldrarna ska få träffa barnet under tiden det är placerat i familjehem och då brukar det vanligtvis vara en gång i månaden.

Fotnot: Maria heter egentligen något annat.

Publicerad 03 January 2020 16:01