En fördröjning av rätt vård gjorde att patienten avled till följd av en stroke. Händelsen är nu anmäld.

En fördröjning av rätt vård gjorde att patienten avled till följd av en stroke. Händelsen är nu anmäld. Foto: Mostphotos

Fördröjd vård innebar att patient avled

Av
Paola Nordgren

HÄSSLEHOLM. Omsorgspersonal och sjuksköterskor på ett boende i Hässleholm väntade för länge med att kontakta läkare eller ringa 112 när en boende insjuknade vilket medförde att den boende senare avled. Det var en morgon som personalen besökte den boendes rum och upptäckte att patienten inte var vid fullt medvetande. Man försökte kontakta sjuksköterska men ringde fel nummer, vilket innebar att man inte fick någon bedömning på läget förrän senare, då sjuksköterskan tog beslutet av avvakta. Man valde dessutom att inte ta någon läkarkontakt.

När patientens hälsotillstånd inte förbättrades togs dock en ny kontakt med sjuksköterska per telefon, något beslutsstöd för ett tillräckligt medicinskt underlag gjordes dock aldrig. När patientens medvetande försämrades kontaktades till slut 112 och patienten fick komma till sjukhus, där hen avled en vecka senare i sviterna av den stroke det rörde sig om. Enligt en lex Maria-anmälan begicks flera misstag på boendet.

Publicerad 10 January 2020 00:00