Rör inte vårt högstadium i Hästveda!

Öppet brev till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, Hässleholms kommun

Hästvedas intresseförening vädjar om att högstadiet behålls vid Hästveda skola. Den kommunala kärnverksamheten med skola och högstadium är mycket viktig för våra barnfamiljer i Hästveda med omnejd. Antalet elever visar en stabil utveckling under 2000-talet.

Förutsättningar för boende med barnfamiljer har mycket stor betydelse för Hästvedas framtida utveckling. Hässleholms kommun är förtjänstfullt beredd att ekonomiskt stödja tågstopp i Hästveda inom en nära framtid. Förbindelser med tåg har mycket stor betydelse för att stimulera och underlätta nytt boende.

Ett raserande av högstadiet vid Hästveda skola är mycket kontraproduktivt för Hässleholms kommuns ambitioner att samtidigt utveckla och satsa på orten Hästveda.

I Hästveda råder stor uppslutning för den övergripande synen på vad som är viktigt för ortens framtida utveckling. För att vara framgångsrik krävs att det fortsatt sker i nära samverkan mellan Hässleholms kommun och invånarna i Hästveda med omnejd.

Alf Månsson
Ordförande Hästveda intresseförening

Publicerad 01 October 2009 18:12