Din bomullströja förstör vår planet

INSÄNDARE. Vill du ge någon du älskar världens bästa present? Köp en ekologiskt producerad tröja! Nej föresten, köp en vanlig tröja som är gjord av den mest kemikaliebesprutade grödan som finns, bomull.

Bomull som besprutas 40 gånger innan den skördas, kemikaliedränks i tungmetaller i textilindustrin, sys till en tröja i en fabrik av fattiga människor som inte har råd att försörja sina familjer. Hur fin är en sådan present egentligen?

Hur många känner till hur dagens bomullsproduktion påverkar miljön och människorna som hanterar den? Inte många verkar det som! Bomull är den mest besprutade grödan på vår jord trots att bomullsodlingen bara upptar 2,5 % av värdens uppodlade jordbruksmark.

Bomull odlas mest i fattiga länder av bönder som saknar utbildning och därför inte kan läsa varningstexterna på jordbrukskemikalierna de använder. Om man exponeras för höga mängder av dessa gifter blir man sjuk. Varje år dör minst 22 000 människor och tre miljoner förgiftas! Är det realistiskt år 2010!? Denna enorma användning av kemikalier förgiftar även jorden och gör den obrukbar. Hela tiden blir insekter mer resistenta mot bekämpningsmedel och större mängder och nya kemikalier måste användas.

Alternativet som motsäger sig ovanstående våldshandlingar mot vår miljö är ekologisk produktion av bomull. Istället för giftiga insektsmedel placerar man ut naturliga fiender till skadegörarna (andra insekter) och naturliga doftämnen som förvirrar skadeinsekterna. Man använder gödsel från boskap och växelodlar för att återföra näringsämnen till marken. Detta ger en hållbar produktion som gynnar miljön istället för att förstöra den.

Sociala fördelar som att ekologisk odling skapar fler jobb och ger bonden en högre inkomst är fler positiva effekter. Avkastningen är något mindre för varje skörd, men gör jorden hållbar även i framtiden. I konventionell odling förstörs jorden, medan ekologisk odling låter jorden bevara sin bördighet. Marken blir hållbar även för framtida generationer. När bomullen sedan kommer till textilfabriken används inga miljöfarliga ämnen(tungmetaller och andra ämnen som är bl.a. cancer och allergiframkallande).

Att här hemma i Sverige göra ett val i rätt riktning räddar människoliv! Ekologiska kläder har en högre kvalitet och är skapade med respekt för människor och miljö. Tänk alltid efter när du som konsument gör ett val, det är vi som har makten att förändra!
Livet för de 350 miljoner människorna som jobbar med bomull kan förändras om de slipper förgiftas av farliga kemikalier.
Rätt val skapar en hållbar framtid för vår miljö som nästa generation djur och människor kan leva i.

Så ge den du älskar världens bästa present! En ekologisk tröja som bidrar till positiva förändringar för en hel värld!

Malin, 16 år
Min framtid, ditt val…

Publicerad 20 January 2010 03:00