Sänk temperaturen och spara miljön!

INSÄNDARE. Varje medborgare betalar cirka 1000 kronor per år till att hålla kommunal verksamhet med energi. Hyror och avgifter är också energiberoende och onödigt höga då det bl a inte finns energiplaner som medverkar till minskad kostnad.

Energikostnaden ökar. Hyresgästerna i Sverige betalar cirka 100 miljarder kronor i hyra, boende i bostadsrätter och villor får också ökade kostnader som minskar utrymme för konsumtion. Tre procent ökad hyra tar bort tre miljarder från annan konsumtion som ger jobb.
Kommunen är skyldig att sträva efter låga skatter och avgifter.

Enligt miljöbalken skall vi hushålla med resurser och energi för hållbar utveckling. Hela CO2 - problemet ryms i detta. Det finns stort utrymme för effektivisering och rationalisering som ger medborgarna mer kvar i plånboken och omedelbar klimatnytta genom minskade CO2-utsläpp.

En boförening i Malmö fann efter energibesiktning möjlighet att spara miljontals kronor (tar bort 1000-tals ton med CO2) – en verklig minskning.

Många bostadsrättsföreningar satsar nu på bergvärme och frånluftvärmepump.
Sverige svarar för 0,4 procemt av utsläppen. Vi får ingen CO2-nytta av att elda med flis. Det får kanske våra barnbarn – om 70 år. En dyr och lång omväg.

IVA har i en rapport januari 2008 talat om att det tar upp till 70 år innan skogen hinner ta upp den CO2 vi alstrar med biobränslen idag. Vi tillför således CO2 under 70 år, innan det vi släppt lös åter förs tillbaka i biomassa. Enligt rapporten har vi inte tillräckligt med biobränslen.

Tag på en tröja - sänk temperaturen en grad, vilket ger cirka tio procent lägre uppvärmningskostnad med skåneklimat.

Du gör då en stor insats mot global uppvärmning utan att köpa dig fri - du får betalt! Efterlys åtgärdsinriktad energiplan för din kommun – det finns lönsamma effektiviserings-möjligheter.
Energianvändning är ett medel inte ett mål.

Eric von Gertten

Publicerad 27 January 2010 03:00