Det går bra för Sverige!

INSÄNDARE. Ett varningens finger har lyfts för vad som kan hända med ett antal länders ekonomier. Bristen på ansvarstagande och långsiktighet resulterar i panikinbromsningar med lönesänkningar, kraftiga neddragningar inom offentliga sektorn och försämrade pensionsvillkor som följd. Sverige är ett undantag!

Irland har ett budgetunderskott i procent av BNP på 11,7 samt en statsskuld på 77,3 procent. För Grekland är det 9,3 respektive 124, 9 procent och Storbritannien har 12,0 och 79,1. EU-snittet är 7,2 respektive 79,6 medan Sverige har ett budgetunderskott på 2,1 procent och en statsskuld på 42,6. Även rödgröna har anledning att vara nöjd och stolt över Sverige!

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M)

Publicerad 01 November 2010 15:00