Insänt: Utveckling för landsbygden

INSÄNT.Under lång tid har landsbygderna i Sverige försummats av tidigare regeringar, oavsett partifärg.

När den här regeringen tillträdde aviserades en nysatsning. Klyftan mellan land och stad ska slutas, är den tydliga utgångspunkten.

Regeringen har målmedvetet drivit en politik för att förbättra villkoren att bo, leva, arbeta och driva företag i hela Sverige. Några exempel är mångmiljardsatsningarna på bredband, på service på landsbygden, på ökad statlig närvaro, på lärcentra och på livsmedelsstrategin som syftar till ökad svensk matproduktion.

Nu är det dags för nästa steg i kursomläggningen för landsbygden – landsbygdspropositionen. Med den förankras nu en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder med riksdagen. Det innebär att framtida regeringar inte kan återgå till att ignorera landsbygden.

Med landsbygdspropositionen går regeringen vidare med merparten av landsbygdskommitténs förslag. Vissa förslag har redan förverkligats och andra kommer regeringen fatta beslut om under våren. För de förslag som kostar pengar har regeringen avsatt 1,5 miljarder 2019 och 2020, därefter 400 miljoner kronor årligen.

Några exempel på satsningar kopplade till landsbygdspropositionen som regeringen vill göra är:

- Förbättrad digitaliseringen hos företag på landsbygden.

- Förbättrad möjlighet till finansiering för landsbygdsföretag.

- Innovation. Ofta är det svårt för företag på landsbygden som har längre till marknader och att få hjälp med att utveckla sina idéer och ta del av ny kunskap. Det vill regeringen ändra på.

- Kompetensförsörjning. Ett stort problem som jag ofta möter när jag reser runt i vårt land är hur svårt företag har att få tag på rätt utbildad personal. Här vill regeringen både öka möjligheterna till distansutbildning och se över frågan om avskrivning av studielån.

Utvecklingsarbetet kommer att ta tid. Men regeringen har i och med detta väl förankrade arbete med förslag för regional utveckling i hela landet lagt om kursen. Det är viktigt för att landet ska hålla ihop.

Per-Arne Håkansson

Riksdagsledamot (S)

Åstorp, Skåne län norra och östra valkrets

Ledamot av Näringsutskottet

Publicerad 21 March 2018 00:00