Kortledningssystemet byts ut på spåret från Alvesta för att tågen skall kunna gå snabbare.

Kortledningssystemet byts ut på spåret från Alvesta för att tågen skall kunna gå snabbare.

Nytt kontakt-ledningssystem på gång

Alvesta-Älmhult förbereder för snabbtåg

TÅG. Kontaktledningssystemet mellan Alvesta och Älmhult på Södra stambanan kommer bytas ut. av banverket. Arbetet startar i april. 700 betongfundament
Arbetet på den 44 km långa sträckan mellan Alvesta och Älmhult omfattar två delar och inleds med grävning och utsättning av 700 betongfundament under april och maj. Efter sommaren påbörjas arbetet med att sätta upp kontaktledningsstolpar med kringutrustning och nya ledningar. I maj 2009 ska projektet vara klart.
Klart för 250 km/tim
Bytet är både en del av Banverkets planerade underhåll och en förberedelse för snabbare tåg. När arbetet är klart uppfyller sträckan EU:s krav för höghastighetståg med hastigheter upp till 250 km/tim.

200 km/h
Senast kontaktledningssystemet rustades upp var i slutet av 1980-talet och nu är det dags för utbyte. I mitten av 1990-talet anpassades själva kontaktledningen för en hastighet på 200 km/tim, för att möjliggöra trafik med X 2000-tåg.
Kontaktledningssystemet på det andra (norrgående) spåret är till stor del redan utbytt, efter att ha skadats under stormarna Gudrun och Per.

Kortfakta
700 betongfundament med en vikt på mellan tre och sex ton sätts ut.
40 personer arbetar med projektet.
225 000 meter ledningar omfattas.
88 miljoner kronor är projektets kostnad.


Publicerad 31 March 2008 15:20