EXTRA KÄNSLIGA. Barn är extra känsliga för höga ljudvolymer, sedan några år har socialstyrelsen därför satt upp riktvärden för gränsen för höga ljudvolymer just för barn. Foto: Future Imagebank

EXTRA KÄNSLIGA. Barn är extra känsliga för höga ljudvolymer, sedan några år har socialstyrelsen därför satt upp riktvärden för gränsen för höga ljudvolymer just för barn. Foto: Future Imagebank

Barn är extra känsliga för högt ljud

Av
Ann Lagerwall

HÖGT LJUD. Barn betraktas som en särskild riskgrupp vad gäller hörselskador. Sedan några år tillbaka har Socialstyrelsen särskilda riktvärden för barn när det gäller gränsen för höga ljudnivåer.  
- Våra riktvärden är en försiktighetsåtgärd. Sammantaget är det motiverat med ett lägre riktvärde för barn eftersom de lätt kan få kroniska hörselskador av de högre ljudnivåerna, säger Marianne Löwenhielm, sakkunnig på Socialstyrelsen.

Extra känsliga

Det finns forskning om barns hörsel som visar att barn är extra känsliga för höga ljud. Barn har normalt inte heller lika stor kunskap som vuxna om hur buller påverkar dem. - De har därför inte samma förutsättningar att skydda sig, konstaterar Marianne Löwenhielm.
2005 gjorde också socialstyrelsen en undersökning kring ljudnivåerna på konserter, festivaler och diskotek. Resultatet var tydligt. Vid hela 42 procent att de undersökta festivalerna och konserterna överskreds riktvärdena för en lämplig ljudnivå. För diskotek överskred 12 procent riktvärdena. Att besöka musikevenemang är alltså förknippat med en risk att utsättas för hörselskadande ljud.

Vad är då buller?

Vad är då buller? På socialstyrelsens hemsida finns ett kapitel om buller och höga ljudnivåer och där beskrivs ljud som mycket små tryckvariationer i luften. Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, det vill säga ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa. Men även önskade ljud, som musik, kan bli "oönskade" om ljudnivån är för hög. Ljud och buller påverkar människor på olika sätt beroende på typ av buller, vilken styrka och vilka frekvenser det innehåller, hur det varierar över tiden och tid på dygnet. Det är även av betydelse i vilken situation vi utsätts för det.
Som en följd av Socialstyrelsens riktvärden har vissa konsertarrangörer infört 13-årsgräns på konserter och festivaler. Men detta är alltså ingen generell regel. -
Nej, det är en rekommendation. Sen är det upp till konsertarrangören att ha en ljudnivå som inte skadar publikens hörsel, säger Marianne Löwenhielm.

Hörselskydd för barn

Många undrar varför en förälder inte själv får ta ansvar för sitt barns hörsel, genom att förse barnet med hörselskydd på en konsert. Men enligt miljöbalken är det inte möjligt för en arrangör att lägga över ansvaret för barnens hörsel på föräldrarna.
- Utgångspunkten för Socialstyrelsens allmänna råd är att skydda hörseln hos alla barn, oavsett om de har föräldrar som tänker på att skydda dem eller inte, säger Marianne Löwenhielm.

Publicerad 20 January 2009 03:00