Ny miljömyndighet utreds

Miljö- och energinyheter i korthet

Av
Jenny Andersson

VATTEN. Regeringen ska utreda frågan om en samlad havs- och vattenmiljömyndighet. Det innebär att miljöfrågor som handhas av bland annat Fiskeriverket och Naturvårdsverket skulle samlas under ett tak. Inom EU diskuteras behovet av en samlad havsförvaltning. Frågor kring fiske och hav har inom EU slagits samman till det nya direktoratet DG Mare.

Kritik mot deponering av koldioxid
UTSLÄPP.
Bara i Sverige släpps 52 miljoner ton koldioxid ut varje år. För att lindra växthusgasens negativa effekter på miljön har koldioxiddeponering klivit fram i rampljuset som en ny het metod. Processen är dock mycket omdiskuterad, och enligt doktoranden Mårten Lind vid KTH är det är av yttersta vikt att energibolag inte använder metoden som en ursäkt för att fördröja en omställning till miljövänligare energiformer. Att avskilja och deponera koldioxid, på engelska förkortat CCS, har lyfts fram av forskare, energibolag och regeringar som en lösning på klimatproblematiken som hänger samman med den ständigt ökande fossila bränsleanvändningen.

Gas i mjölkbilarna
TRAFIK.
22 av Skånemejeriets lastbilar kommer framöver att köras på fordonsgas. Gasen kommer delvis att produceras av restavfall från jordbruket, exempelvis svingödsel, slakteriavfall och rester från spannmålsodlingarna. Enligt Skånemejeriets styrelseordförande Anders Olsson öppnar det nya möjligheter för bönderna i framtiden.

Bra energitips
KONSUMENT.
Gå in på www.konsumentverket .se och få bra tips på hur du sparar energi. Tipsen är uppdelade i fem olika kategorier, belysning, bil och transporter, hemelektronik, matlagning och matförvaring, tvätt, disk, dusch och värme. På hemsidan kan du också få reda på var din kommunala energirådgivare finns.

Publicerad 01 October 2009 03:00