Församlingshem ska användas vid krissituationer

Mer lämpliga lokaler än skolor enligt förslag

HÄSSLEHOLM. Låt kommunens församlingshem agera som trygghetsspunkter vid krissituationer. Det förslaget ska behandlas vid kommunstyrelsens arbetskutskott sammanträde den 13 januari.

Tanken är att kommunens församlingshem vid en krissituation ska överta skolornas roll som värmestugor och även kunna fungera som en plats för vila och trygghet. Vid en trygghetspunkt ska allmänheten få aktuell information, enklare sjukvård, krisstöd, vila samt lättare förtäring.

Församlingshemmen är lämpliga som trygghetspunkter eftersom "församlingshem utgör lokaler som används regelbundet och där ansvariga personer finns utsedda", enligt förslaget.

Förslaget kommer från förvaltningschefen för räddningstjänst och säkerhet, Anders Nählstedt och säkerhetssamordnare Kajsa Hermansson.

Publicerad 02 January 2010 03:00