PRISLÄGE. Det genomsnittliga priset på en skånsk villa i december 2009 var 2 261 000 kronor. Foto: Sarah Bernshed

PRISLÄGE. Det genomsnittliga priset på en skånsk villa i december 2009 var 2 261 000 kronor. Foto: Sarah Bernshed

Uppåt på Skånes bostadsmarknad

Men troligen mer stilla framöver

Av
Sarah Bernshed

Sarah Bernshed

BOSTAD. Det ekonomiska sorgeåret 2009 avslutades med en prisuppgång på skånska villor och bostadsrätter. Enligt Mäklarsamfundets Mäklarstatistik gick priset på villor i Skåne upp med 13 procent under 2009.På bostadsrättssidan steg de skånska priserna med hela 20 procent, det genomsnittliga kvadratmeterpriset under 2009 var 15 242 kronor.
– Vi kan förvisso se att priserna har gått upp under 2009, men vi tror att det i första hand är ett resultat av låga räntor och skattesänkningar, säger Mäklarsamfundets vd Jeanette Gustafsdotter, som tror att marknaden kommer att stå relativt stilla under den närmaste framtiden.

Attraktivt område
– Många avvaktar nog eventuella räntehöjningar efter sommaren.

Under våren finns det dock möjlighet till en marginell uppgång i så kallade attraktiva områden.
– Tittar man på Skåne är Malmö definitivt ett sådant område, bland annat med närheten till Danmark via Öresundsbron, säger Jeanette Gustafsdotter.

Bygga mer
– Men det byggs fortfarande för få nya bostäder i attraktiva områden. Få objekt i attraktiva områden genererar förstås högre priser. Det vore givetvis önskvärt om det byggdes mer.

Det genomsnittliga priset på en skånsk villa i december 2009 var 2 261 000 kronor enligt siffror från Mäklarstatistik.

BYGGANDE. Det byggs fortfarande för få nya bostäder i attraktiva områden, säger Mäklarsamfundets vd Jeanette Gustafsdotter. Foto: Mäklarsamfundet

BYGGANDE. Det byggs fortfarande för få nya bostäder i attraktiva områden, säger Mäklarsamfundets vd Jeanette Gustafsdotter. Foto: Mäklarsamfundet

Mäklarstatistik

Mäklarstatistik ger sedan 2004 en bild av prisutvecklingen på villor, fritidshus och bostadsrätter i Sverige. Statistiken grundar sig på cirka 70 procent av de försäljningar som sker via fastighetsmäklare. Källa: Mäklarsamfundet

Publicerad 22 January 2010 12:00