Verklighetens folk i alliansens Sverige

INSÄNT. Detta år är det valår i Sverige. Fyra år har snart gått sedan alliansens vann valet på löften om att utanförskapet skulle brytas och hela Sverige sättas i arbete, via den så kallade arbetslinjen. Loket i alliansen, moderaterna, profilerade sig på parollen" Det nya arbetarpartiet". Vad den parollen innebar i praktiken visade sig snabbt. Skattesänkningar åt dem som fortfarande har arbete. Ingenting utom piskor och hårdhänta kommandoord åt de som är sjuka, arbetslösa, förtidspensionerade eller på annat sätt befinner sig på utanförskapets stora svarta hav.
En medveten politik för att härska och söndra. De som har arbete skall ställas mot dem som av olika anledningar befinner sig utanför arbetsmarknaden. En politik som slår sönder sammanhållningen och solidariteten inom arbetar- och tjänstemannaklassen.
I höst är det val. Fyra år har då gått. Verkligheten har kommit i kapp alliansen. En arbetslöshet som omfattar en halv miljon människor, sjuka som jagas med blåslampa, urholkade pensioner, försämrad a-kasseförsäkring, en ungdomsarbetslöshet som i nuläget är bland de högsta i hela Europa och ligger på omkring 27 %. Nu väntar under året omfattande nedskärningar i kommunerna.
Att 90 % av landet blöder bekymrar inte alliansen. De stora väljargrupperna och medelklassen finns i Stockholm, Malmö och Göteborg. Här vinns valen oavsett om i stort sett hela övriga landet röstar mot alliansen. Vill man sammanfatta regeringspolitiken så här långt kan man konstatera att aldrig förr har så få skapat så mycket elände för så många verkliga människor.
- Jörn Jönsson (S)

Publicerad 22 January 2010 07:00