Fläkten drar mycket energi

Nytt i korthet om värme och energi

FÖRBRUKNING. Köksfläkten kan vara en energibov. Studier som Energimyndigheten har gjort visar fläkten suger mycket av den uppvärmda inomhusluften. Undersökningen visar att värmeförlusten från köket kan vara över tio gånger så mycket som den el som köksfläkten behöver för att dra ut matoset.
Därför är det klokt att bara ha fläkten igång under själva matlagningen. Källa: Energimyndigheten
Nystartat klimatprojekt för skåningar
SATSNING.
I mitten januari startade ett klimatprojekt för 150 skånska hushåll kallat KlimatVardag. Under ett år kommer familjerna att få tips och råd om hur de kan leva mer klimatsmart. Personerna som deltar jobbar inom olika områden och bor i olika delar av Skåne. Familjernas sammansättning varierar också. Bakom projektet står Hållbar utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunkontoret Skåne.

Sök råd hos Energimyndigheten
TIPS.
På sidan www.energimyndigheten.se finns flera användbara råd om hur man sparar energi. Under fliken Hushåll finns information om allt från elavbrott till energikalkyler.

Lär mer om passivhus
BOSTAD.
Den som vill veta mer om passivhus kan titta på sajterna passivhuscentrum.se och energieffektivabyggnader.se där det finns information om bland annat aktuella projekt och normerna för ett passivhus.

Ny regelsamling i januari 2010
DEKLARATION.
I januari utkom Boverkets regelsamling gällande upprättande av energideklaration. Det är Boverkets samlade erfarenheter från diskussioner med olika aktörer som utgör en del av underlaget i den nya skriften vid namn "Regelsamling om energideklaration för byggnader". Boverket vill med samlingen förtydliga de delar av regelverket som upplevts som otydliga eller svåra att tillämpa. Regelsamlingen, som vänder sig till energiexperter, byggnadsägare, kommunala tjänstemän och andra berörda, syftar till att skapa en enhetlig bild av hur arbetet med energideklarationer ska bedrivas. Källa: Boverket

Mer pengar till solceller
BIDRAG.
Ansökningarna om solcellsstöd har strömmat in till Energimyndigheten. Därför har myndigheten beslutat att fördela ytterligare 47,5 miljoner kronor i investeringsstöd för installation av solcellsanläggningar. Källa: Energimyndigheten

Energideklaration för hyresgäster
ÖVERBLICK.
För den som bor i hyreslägenhet eller bostadsrätt kan det vara bra att känna till att huset sedan årsskiftet 2008/2009 ska vara energideklarerat. Sammanfattningen av energideklarationen ska finnas uppsatt i byggnaden och vara tillgänglig för alla boende. Det är byggnadsägaren som har ansvar för att en deklaration genomförs och att en sammanfattning av energideklarationen finns uppsatt i huset. När det gäller bostadsrätter är det bostadsrättsföreningen som ansvarar för att det finns en energideklaration. Energideklarationen ska ge de boende en helhetsbild över energianvändningen i huset. Källa: Boverket

Publicerad 27 January 2010 12:30