Vildsvinen ökar i Skåne och därmed även olyckorna. Hässleholm är en av de hårdast drabbade kommunerna i länet. ARKIVFOTO: HELENE NORDGREN

Vildsvinen ökar i Skåne och därmed även olyckorna. Hässleholm är en av de hårdast drabbade kommunerna i länet. ARKIVFOTO: HELENE NORDGREN

Hässleholm hårt drabbat av vildsvinsolyckor

På tredje plats bland Skånes kommuner

HÄSSLEHOLM. Det grymtas som aldrig förr i skogarna i Göinge. Inte bara från markägare som får sina fält och trädgårdar uppbökade, utan även från vildsvinen som på senare tid blivit allt fler.

Med den ökade vildsvinsstammen kommer även ett ökat antal trafikolyckor där djuret är inblandat. Det visar Ida Abrahamssons examensarbete på biologprogrammet vid Högskolan i Kristianstad.

– På östra sidan av Skåne är det mycket jordbruk och skogsdungar och inte så mycket människor. Vildsvin rör sig längs skiljelinjen mellan skog och åker, berättar hon för högskolans hemsida.

Den svenska vildsvinsstammen har växt explosionsartat – från att på 1980-talet bestå av att ett 100-tal djur till att 2007 ha en population på mer än 80 000. Enligt Statens veterinärmedicinska anhalt finns det i Sverige i dag närmare 500 000 vildsvin.

Självklart är att fler djur leder till fler olyckor i trafiken, något som Ida Abrahamsson vill förhindra genom bland annat jakt.
– Jaga ungdjuren på vintern. De äldre djuren är mer erfarna och håller sig ifrån vägarna, säger hon och menar samtidigt att det måste skapas frizoner för viltsvinen.
- Stenig betesmark som inte är odlingsbar är den bästa marken, menar hon.

Antalet olyckor mellan åren 2005-2007, per kommun:
1. Kristianstad: 168
2. Sjöbo: 151
3. Hässleholm: 97
4. Östra Göinge: 93

Bilden: Fullvuxna vildsvin. foto: Helene Nordgren

Bilden: Fullvuxna vildsvin. foto: Helene Nordgren

Bilden: Nyf‡¶dda vildsvin. foto: Helene Nordgren

Bilden: Nyf‡¶dda vildsvin. foto: Helene Nordgren

97 olyckor

År 2006 inträffade 269 olyckor i Skåne där vildsvin var inblandade. Två år senare, 2008, var det antalet uppe i 645. Hässleholms kommun var den tredje hårdast drabbade kommunen i Skåne med 97 olyckor.

Publicerad 27 January 2010 03:00