Rekordmånga olyckor i december

Flest vildsvinskrockar på året

HÄSSLEHOLM. Antalet olyckor med vildsvin nådde sin topp under december måndag 2009 enligt fakta från Nationella viltolycksrådet. Med 98 inrapporterade olyckor nådde året sin kulmen. En av anledningarna till de många olyckorna är att viltet har lockats fram till de skottade vägarna när snöfallet har lagt sig över skog och mark.
- Vi har från vägverkets sida ingen direkt plan för att hur vi ska stoppa exempelvis vildsvin från att ta sig upp på vägbanan. Det vi kan göra är att sätta upp viltstängsel och varningsskyltar för att upplysa bilister om var det är mycket vilt i rörelse, säger Kenneth Nilsson, enhetschef på Vägverket.
Ett annat sätt är att bygga viltpassager.
- Det gör vi när vi bygger nya vägar, men det har även hänt att vi har byggt det på redan befintliga vägar. I de här fallen handlar det om mycket pengar, det kostar lika mycket att bygga en viltpassage som exempelvis en cykelväg.
Allt tyder på att olycksstatistiken kommer att öka. En ny lag som infördes vid årsskiftet gör det nu olagligt för att trafikanter att inte rapportera in en viltolycka. Tidigare har bara de olyckor som av trafikanten ansetts ha skadat djuret allvarligt varit rapporteringspliktiga, men nu är alltså alla påkörningar tvungna att polisanmälas.
Det vilt som oftast förekommer i olyckor är råddjur. Under december månad ägde totalt 466 olyckor rum i Skåne varav 98 var krock med vildsvin och 312 med rådjur. Dovhjort, kronhjort och älg utgjorde övriga.

null

Publicerad 27 January 2010 03:00