AMBITIONER. Den stigande genomsnittsåldern vid första äktenskapet beror bland annat på att unga vill göra mer innan de slår sig till ro.

AMBITIONER. Den stigande genomsnittsåldern vid första äktenskapet beror bland annat på att unga vill göra mer innan de slår sig till ro.

Både för- och nackdelar med senare giftermål

"Man väntar med att släppa sin ungdom"

ÅLDER. Vi gifter oss senare i livet. Sedan 1990 har både män och kvinnor blivit nästan fem år äldre när de säger "ja".

1990 var männens medelålder 30,2 år och kvinnornas 27,6 år vid första giftermålet. År 2008 väntade män tills de var 35,2 år och kvinnor till 32,5 år innan de gifte sig för första gången, en ökning med 4,9 år för båda könen.
Siffrorna för år 2000 visade att männen i genomsnitt var 33,1 år och kvinnorna 30,6 år första gången de gifte sig.

Ambitiösa unga
Vad beror denna förändring på?
– Äktenskapet innebär inte längre den konkreta livsförändring som det har inneburit. Tidigare betydde äktenskapet att man flyttade ihop, fick ett sexliv, bildade familj - en ny fas livet. Nu är många sambos innan de gifter sig, säger Helene H. Flygare, familjerådgivare inom Svenska Kyrkan.
Ungdomstiden håller i sig längre och många vill hinna med mycket innan de slår sig till ro.
– Många unga är ambitiösa och vill utnyttja möjligheter med studier, resor och upplevelser maximalt. Den perioden blir längre, man väntar med att släppa sin ungdom, förklarar Helene H. Flygare.
Hon ser både för- och nackdelar med att vänta med att gifta sig.

Söka identitet
– Det är positivt är att man är mer mogen. En svårighet kan vara att man tror sig kunna kontrollera livet, men livet låter sig inte alltid kontrolleras.
Många sedvänjor och traditioner kring att gå in i vuxenlivet har försvunnit. De fungerade som en slags riktlinjer som visade unga människor hur man "blir vuxen".
Nu är samhället mer inriktat på individen och vad han eller hon uppnår på egen hand, vilket gör det tufft för många unga.
– Det är svårt för många att få fotfäste och hitta en identitet i vuxenvärlden. Dels är det svårt att hitta jobb och dels ska individen bevisa så mycket i ett samhälle där "allt är möjligt".

Källa: Statistiska Centralbyrån, SCB

Publicerad 29 January 2010 03:00