INSPEKTION. Nu är det slut med det kommunala djurskyddet och miljöchefen Sven-Inge Svensson får ägna sig åt andra kontroller. FOTO: HELENE NORDGREN

INSPEKTION. Nu är det slut med det kommunala djurskyddet och miljöchefen Sven-Inge Svensson får ägna sig åt andra kontroller. FOTO: HELENE NORDGREN

Ett år utan kommunalt djurskydd

Sven-Inge Svensson, miljöchef, kritisk mot att länsstyrelsen tagit över

Av
Helene Nordgren

RÖDA TRÅDEN. –Djuren är de största förlorarna i den här nyordningen. Tidigare kunde vi komma in i ett tidigt läge och förhindra ett tråkigt scenario med vanvård och avlivningar, säger Sven-Inge Svensson, miljöchef i Hässleholms kommun.

Hur har djurskyddet utvecklats efter det att länsstyrelsen tog över från kommunerna? Frågan kommer från det förra kommunalrådet Lars Olsson, som intervjuades i förra veckans röda tråden.

Djurskyddskontrollen gick över till länsstyrelsen för ett år sedan. Tidigare har kommunerna haft anställda inspektörer som ansvarat för granskningen.

-Djurskydd måste vara lokalt. Som det ser ut nu har vi tappat helheten när länsstyrelsen tagit över. Vi gör ju fortfarande besiktningar av miljön på gårdar men inte av djuren, säger Sven-Inge Svensson.

Det kan innebära att miljökontoret kan få tilbaks ärenden som ursprungligen handlar om djurskyddet om även miljön är involverad. Om det exempelvis kommer klagomål på skällande hundar på en kennel så kan det bli miljökontorets uppgift att bedöma kennelns påverkan på omgivningen.

-Det är då svårt för oss när vi inte har varit med hela vägen med granskningen av djurskyddet, säger Sven-Inge Svensson.

Anledningen till den nya organisationen av djurskyddet är att EU kräver att alla kontrollmyndigheter d.v.s. kommunerna eller länsstyrelserna (om de har ansvaret) måste kontrollera minst en procent av alla djurägare varje år för att Sverige ska vara berättigad till fullt bidrag. Så var inte fallet 2008 då hundra miljoner kronor drogs in i EU-stöd. Orsaken var att det i 37 av Sveriges 290 kommuner inte gjordes tillräckliga antal djurinspektioner säger Sven-Inge Svensson.

-Det hade varit bättre om regeringen via sina 21 länsstyrelser skött sin tillsynsroll mot de felande kommunerna och krävt skärpning istället för att lägga över kontrollen på länsstyrelsen.

Den nya organisationen kan aldrig bli lika bra som den Hässleholms kommun hade tidigare anser Svensson.

-Vi hade ett brett kontaktnät, en lyhördhet, gott förtroende, god lokalkännedom och kunde agera snabbt. Det innebar att vi kunde sätta in hjälpresurser till de lantbrukare som exempelvis vid sjukdom eller andra förändringar i privatlivet inte kunde sköta djuren. Då kunde vi hjälpa till med foder och rådgivning och på så sätt förhindra en tråkig utveckling som annars kunde sluta med vanvård av djuren.

Miljökonoret i Hässleholm kontrollerade cirka 23 procent av alla djurägare i kommunen varje år genom hembesök.

-I år har länsstyrelsen i Skåne endast kontrollerat en promille av djurhållarna i kommunen. Det är ingen vettig tillsyn, säger Sven-Inge Svensson.

Personligt:
Ålder: 57 år.

Familj: Hustrun Gunilla, sönerna Kristofer 27 år, Carl-Johan 23 år och Alexander 20 år.

Yrke: Miljöchef.

Det gör mig glad: Engagerade och entusiastiska människor.

Det gör mig arg: Girighet.

Bästa med Hässleholm: Den fina miljön i kommunen.

Det är jag svag för: Hembakade bärpajer och ryggskott.

Fritidsintresse: Orientering.

Person som jag vill träffa: Nelson Mandela. Det är nog den person som jag är mest imponerad av.

Skickar vidare till:

Jan Bengtsson som arbetar i stadshusets cafeteria.

Fråga till Jan: Hur kan du ha en sådan koll på alla som arbetar i stadshuset? Hur kommer du ihåg alla namn och när de varit borta på semester mm?

Publicerad 30 January 2010 08:27