VÄLISOLERAT. Ett passivhus tar till vara värme från de boende, från elektriska apparater samt solen som strålar in. Foto: Future Imagebank

VÄLISOLERAT. Ett passivhus tar till vara värme från de boende, från elektriska apparater samt solen som strålar in. Foto: Future Imagebank

Passivhus sparar mest energi

Tar till vara värmen från människor och apparater

Av
Nina Eggerth

HUS. Bostäder står för nästan 40 procent av energianvändningen i Sverige. Många har kanske hört talas om lågenergihus och passivhus utan att riktigt veta vad skillnaden är.

För att ett hus ska få kallas passivhus måste det uppfylla vissa krav. I ett passivhus behövs inget traditionellt värmesystem, men det kan finnas. Huset värms huvudsakligen upp genom att man tar till vara värme från människor som bor i huset, från elektrisk apparatur och instrålad sol.

Hög kvalitet
– Det är ett mycket välisolerat och lufttätt hus med ett bra klimatskal, alltså bra väggar, golv och tak samt ytterdörrar och fönster. Det finns ventilation med högeffektiv värmeåtervinning och det krävs mycket hög kvalitet på utförandet, förklarar Anna Kjellman, projektledare på Energikontoret Skåne.

För att få använda begreppet passivhus måste vissa krav uppfyllas. Ett är att den köpta energin för uppvärmning och varmvatten inte överstiger 50 kWh per kvadratmeter och år, vilket motsvarar cirka 7 500 kWh per år för ett normalstort hus. Värms huset med el eller värmepump går gränsen vid 30 kWh. Passivhus har ofta solfångare för att värma varmvattnet.

Generellt begrepp
Byggnormerna sätter gränsen vid 110 kWh per kvadratmeter och år för uppvärmning och varmvatten. Värms huset med el och värmepump går gränsen vid 55 kWh per kvadratmeter.
– För ett genomsnittshus tillkommer cirka 5 000 kWh/år för hushållsel.
För lågenergihus finns ingen definition. Det är ett generellt begrepp för ett hus med lägre energianvändning än byggnormen kräver.
– Passivhus kan sägas vara ett lågenergihus där man valt ?extra allt? för att komma ner till ett riktigt lågt energibehov, säger Anna Kjellman.
Man kan bygga lågenergihus och behålla det traditionella värmesystemet, men ändå få en minskad energikostnad.

Publicerad 01 February 2010 13:00