Jaguar XKR Convertible. Foto: Ian Maasíng

Jaguar XKR Convertible. Foto: Ian Maasíng

Taklöst men inte tanklöst

Vår i luften - då lockar det med cabbe

Av
Iva Maasing

Iva Maasing tema.redaktion@lokaltidningen.se

TAKLÖST. Det går inte att resonera bort! En helt öppen bil, alltså en cabriolet, ger en mycket intimare upplevelse av sommarens grönska och dofter än en täckt bil, oavsett hur många kvadratmeter glastak den har.

Den öppna cabrioletkarossen, med en fast skyddsbåge eller vid vältning automatiskt uppfällda skyddsbågar, har en sufflett som fälls upp eller ned. Suffletten består av ett eller flera tygskikt uppspända på metallbågar. Tidigare fick man manövrera suffletten för hand, numera sker manövreringen med elmotorer och en upp- eller nedfällning går på 10-20 sekunder.

Längre tid
Roadster eller spider används som beteckning för öppna, tvåsitsiga sportbilar med en enkel tygsufflett. Alternativt består cabrioletens tak av fasta metall- eller plastpaneler som fälls upp respektive ned av en eldriven eller elektrohydraulisk länkmekanism. I regel betecknas en bil med sådant tak CC eller C/C, alltså en CoupeCabriolet. Upp- respektive nedfällning tar något längre tid än för en tygsufflett, man får räkna med 20-25 sekunder.

Vad är nu för- respektive nackdelarna med de två grundkonstruktionerna, alltså tygsufflett kontra CC? Tygsufflettens avgjorda fördel är att den tar mindre plats i nedfällt skick än de fasta takpanelerna. När panelerna med alla sina länkar vikts ned i bilens bagagerum blir det inte mycket plats kvar för väskor. På en del CC blir därtill inlastningsöppningen smalt som ett brevinkast.

Minskas inte
Det finns dock undantag som exempelvis CC-versionen av den lilla sportbilen Mazda MX-5 Miata, vars små, fasta takpaneler viks ned i ett vertikalt utrymme direkt bakom stolarna. Där minskas inte lastutrymmet.

Fördelen med de fasta panelerna är att de när de är uppfällda ger effektivare ljud- och värmeisolering än tygsuffletten. Man sitter ju som i en coupe med ett permanent tak.
Många cabrioleter i högre prisklasser har dock suffletter med flera skikt av tyg med isolering emellan så att de åkande är minst lika isolerade från omvärldens buller, värme och kyla som i en CC med fasta takpaneler.

cabbe 2. Renault Wind. Foto: Renault

cabbe 2. Renault Wind. Foto: Renault

cabbe 3. Peugeot 308 CC. Foto: Ian Maasing

cabbe 3. Peugeot 308 CC. Foto: Ian Maasing

cabbe 4. Mazda MX 5. Foto: Ian Maasing

cabbe 4. Mazda MX 5. Foto: Ian Maasing

cabbe 5. Mercedes E Cabriolet. Foto: Daimler

cabbe 5. Mercedes E Cabriolet. Foto: Daimler

Publicerad 17 March 2010 03:00