Foto: Future Imagebank

Foto: Future Imagebank

Idrottslektioner granskade

Av
Caroline Jensen

INSPEKTION. Nyligen genomförde skolinspektionen en flygande inspektion av 400 lektioner i idrott och hälsa i 200 skolor fördelade på 75 kommuner, för att få en översikt över vad som sker på dessa lektioner.
"Det är viktigt att alla elever kan delta utifrån sina olika förutsättningar och intressen; tidigare inspektioner har visat att lektionerna ofta är på pojkarnas villkor, och vi vill se om det fortfarande är så", säger Marie-Louise Hultman, projektledare på skolinspektionen, i ett pressmeddelande.

Inspektörerna som genomförde tillsynen granskade vilka aktiviteter som skedde under lektionen och om den genomfördes enligt schema. Andra viktiga punkter var lärarens behörighet, och elevernas närvaro. Resultaten kommer att sammanställas i en rapport som presenteras i början av maj. Källa: Skolinspektionen

Foto: Future Imagebank

Foto: Future Imagebank

Publicerad 01 May 2010 03:00