TANDVÅRD. Svenska folket har för dåliga kunskaper om tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet. FOTO: Future Imagebank.

TANDVÅRD. Svenska folket har för dåliga kunskaper om tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet. FOTO: Future Imagebank.

Var femte svensk avstår tandvård av ekonomiska skäl

Hälften känner inte till tandvårdsbidraget

Av
Caroline Jensen

TANDHÄLSA. Socialstyrelsen har tillsammans med Försäkringskassan gjort en kartläggning av svenska folkets tandvårdsvanor och –kunskaper. Resultaten är nedslående.
22 procent uppger att de, av ekonomiska skäl, har avstått från att gå till tandläkaren när de har haft behov av det, samtidigt som ungefär hälften inte känner till att det finns ett tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd. Och situationen har försämrats – 2005 var siffran för dem som avstod tandvård 16 procent.
Enkäten skickades ut till 8 400 personer över 20 år, varav 61,2 procent, alltså 5140 personer, svarade.
84 % har varit hos tandläkaren under de senaste två åren, och för de flesta människor är tandvårdskostnaderna inte särskilt höga. Men det visar sig också att dålig tandhälsa och dåliga kunskaper går hand i hand. I socialt utsatta grupper, där tandhälsan är som sämst, känner färre till de bidrag och skydd som finns.
– I de här grupperna är tandstatusen sämre, de har lägre besöksfrekvens och sämre kunskaper om det nya tandvårdsstödet. För att minska ojämlikheterna i vården måste Försäkringskassan och tandvården bli bättre på att nå ut med informationen, säger Thomas Malm, projektledare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.
Undersökningen visar också att den grupp som överlag är sämst på att gå till tandläkaren är 30- till 39-åringar.
Källa: Socialstyrelsen

Publicerad 01 June 2010 12:28