De flesta äldre som har hemtjänst och de som bor i särskilt boende är överlag nöjda med vården och omsorgen som de får, och känner sig trygga, visar en undersökning av Socialstyrelsen.

De flesta äldre som har hemtjänst och de som bor i särskilt boende är överlag nöjda med vården och omsorgen som de får, och känner sig trygga, visar en undersökning av Socialstyrelsen.

Äldre nöjda med omsorg

Av
Ida Eriksson

De flesta äldre som har hemtjänst och de som bor i särskilt boende är överlag nöjda med vården och omsorgen som de får, och känner sig trygga. En stor majoritet upplever också att personalen har tillräckligt med tid för att utföra arbetet. Det framgår av en undersökning, kallad "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?", som Socialstyrelsen presenterade på strax innan årsskiftet, och som bygger på uppgifter som kommit fram i enkäter till äldre i hela landet.
– Det är glädjande att så många är nöjda. Men det är samtidigt viktigt att se var det kan finnas brister och annat som uppves som mindre bra. Den här undersökningen visar till exempel att det finns anledning att arbeta vidare med bemötandefrågorna, så alla känner sig repekterade och sedda. Det säger SKL:s ordförande Anders Knape.

Publicerad 23 January 2013 10:58