Kvinnor med kraftig övervikt löper nästan dubbelt så stor risk att föda för tidigt. Det visar en studie som genomförts på 83 000 kvinnor vid bland annat Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Kvinnor med kraftig övervikt löper nästan dubbelt så stor risk att föda för tidigt. Det visar en studie som genomförts på 83 000 kvinnor vid bland annat Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Överviktiga riskerar att föda för tidigt

Av
Annelie Norén

VIKTIGT. Övervikt är ett växande problem i Sverige, och innebär svårigheter både att bli gravid och under själva graviditeten. Men det finns metoder som kan minska problemen, trots att övervikt är en laddad fråga.

Kvinnor med kraftig övervikt löper nästan dubbelt så stor risk att föda för tidigt. Det visar en studie som genomförts på 83 000 kvinnor vid bland annat Sahlgrenska akademin i Göteborg. Övervikt är ett växande problem som medför risker för hälsan. På senare år har övervikt och fetma även kunnat kopplas samman med svårigheter att bli gravid både på naturlig väg och med hjälp av olika infertilitetsbehandlingar. Även under graviditeten och vid förlossning kan övervikten leda till komplikationer. En vanlig åkomma är problem med den ökade tyngden som gör det tungt för både rygg och knän.
– Barn som bor i magen blir generellt tyngre och större i dag än tidigare. Framförallt när den blivande mamman är kraftigt överviktig. Då ökar även risken för långdragna förlossningar och akuta kejsarsnitt, säger Catherine Bonnevier som är barnmorska på Danderyds sjukhus. Hon var med och startade projektet Våga Väga för snart sju år sedan.

"Väldigt laddat"
Våga Väga blev resultatet av att man på Danderyds sjukhus märkte att det fanns ett behov av stöd hos kvinnor med övervikt. Sedan 2006 driver ett team av barnmorskor, läkare, sjukgymnast och dietist projektet som har som mål att minimera viktuppgång hos överviktiga under graviditeten. Hittills har 150 mammor fått hjälp. Projektet har bland annat lett till lägre risker och mindre komplikationer för både mamma och barn. Nu jobbar man för att sprida projektet vidare till övriga delar av landet.
– Vi har märkt att efterfrågan av vår kunskap och vårt sätt att jobba har ökat de senaste åren. Övervikt är tyvärr fortfarande något som är väldigt laddat i vårt samhälle, men något vi måste våga prata om. Framförallt inom mödravården när det gäller övervikt och graviditet, säger Catherine Bonnevier.

Träffar efter behov
I dag får alla kvinnor med ett BMI över 30 som är bosatta i Stockholm i mån av plats delta i projektet Våga Väga. Kvinnorna som väljer att delta träffar barnmorskan efter behov i stället för de rutinmässiga besöken. Ibland så ofta som varannan vecka. Utöver de vanliga besöken hos barnmorskan får den blivande mamman skriva kostdagbok och vid ett tillfälle träffa en dietist som hjälper till att se över kosten.
– Vi har som mål att den överviktiga gravida kvinnan inte ska gå upp mer sex kilo under graviditeten. Forskning har visat att om man är kraftigt överviktig när man blir gravid så behöver man inte gå upp över huvud taget. Mer övervikt medför bara ökade risker, säger Catherine Bonnevier och fortsätter:
– För att få ut så mycket som möjligt av besöken hos barnmorskan ser man gärna att kvinnorna tar med sin partner vid några tillfällen, berättar Catherine Bonnevier. En långsiktig och större livsstilsförändring kräver förståelse och engagemang från hela familjen.

Tungt för rygg och knän
En vanlig svårighet för gravida med övervikt är att det blir tungt för både rygg och knän. I Våga Väga-projektet är motion viktigt, bland annat ingår vattengymnastik en gång i veckan.
– Många av dessa kvinnor vill inte visa sig i baddräkt inför andra, men tillsammans med personer i samma situation blir det tvärtom en rolig och skön upplevelse, berättar Catherine Bonnevier.
Vilken är den största utmaningen?
– Kvinnan själv måste vilja förändring och förstå vad det innebär för både henne och barnet. En del kvinnor remitteras hit, utan att själva ha valt det. Då blir det i allmänhet mycket svårare att lyckas. Att ändra sina vanor är kanske det svåraste som finns, säger Catherine Bonnevier och fortsätter:
– För oss inom vården är det kanske svårast att få till ett öppnare klimat så att frågor som övervikt inte är lika laddat och svårpratat. Att prata om vikt och graviditet måste bli lika naturligt som att prata om alkohol och rökning.

Våga Väga 26 procent förlösts med kejsarsnitt jämfört med 50 procent bland överviktiga gravida i stort. Bland alla gravida kvinnor i Sverige förlöstes 17 procent med kejsarsnitt. 36 procent har begränsat viktuppgången till sex kilo. 66 procent har begränsat viktuppgången till max tio kilo. 6 procent har fått barn som anses stora, mot fem procent bland gravida över lag. Källa: dn.se Enkla medel för viktnedgång enligt Våga Väga Fler besök hos barnmorskan. Kostdagbok och besök hos Dietist. Motion bland annat i form av vattengympa. Vägning. Överviktig och gravid? Kontakta din barnmorska och hör dig för vad det kan göra för dig. Kontakta ditt Landsting och se hur de jobbar för att hjälpa gravida som går in i graviditeten som överviktig. Ta kontakt med dietist. Komplikationer som kan uppstå vid övervikt och graviditet Långdragen och riskfull förlossning Akuta kejsarsnitt ökar För tidig förlossning Högt blodtryck Problem med knän och rygg Graviditetsdiabetes Havandeskapsförgiftning

Publicerad 23 January 2013 10:24