Skatteverket betalade ut 16,8 miljarder kronor i skattereduktion för rot och rut under 2012.

Skatteverket betalade ut 16,8 miljarder kronor i skattereduktion för rot och rut under 2012.

Allt fler utnyttjar rutavdraget

Av
Ida Eriksson Martin Wingren

HEMMA. Allt fler utnyttjar rot- och rutavdragen. Under 2012 betalades det ut 1,5 miljoner kronor mer än 2011. –Det har blivit mer accepterat, säger Cajsa Toresson på Skatteverket.

Närmare bestämt betalade myndigheten ut 16,8 miljarder kronor i skattereduktion för rot och rut under 2012, vilket är 1,5 miljarder kronor mer än året dessförinnan.
Det är bland rutavdragen som ökningen är tydligast, enligt Skatteverket, något som myndigheten tror beror på en större medvetenhet och acceptans bland människor.
– Det har blivit mer accepterat och folk tänker att de får mer tid över för annat genom att anlita hjälp. Från början handlade det mycket om pigdebatten men nu märker man på middagar att allt fler pratar om att de anlitar städhjälp. Förr tänkte nog många: "Det är väl inte någon som ska ta hand om min skit", säger Cajsa Toresten på myndigheten.

Inte lika omdebbaterat

Ökningen av rotavdrag är på en lägre nivå procentuellt sett, något som beror på att de avdragen inte har varit så omdebatterade som rut-avdragen, menar Cajsa Toresten.
– Att anlita hantverkare har varit accepterat längre, det har även funnits en större medvetenhet kring detta avdrag, säger hon.
Med rotarbete menas reparation och underhåll, ombyggnad och tillbyggnad. Till rutarbete räknas hushållsarbete såsom städning, klädvård, enklare trädgårdsarbete samt barnpassning, enligt Skatteverket.
Skattereduktionen är 50 procent av arbetskostnaden med ett maxbelopp på 50000 kronor per person och år, enligt myndigheten.

Skåne i toppen

– Rot står för 14,6 miljarder kronor och rut för 2,2 miljarder kronor av de totalt 16,8 miljarder kronor som betalades ut i skattereduktion under 2012, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.
Även om rut ökar mest är det fortfarande rot som dominerar, både när det gäller antal köpare, antal företag och utbetald skattereduktion. Omkring 68 000 företag gjorde rotarbeten åt 984 000 köpare under förra året. Under samma period utförde 17 000 företag rutarbeten åt 492 000 köpare.
Av de totala utbetalningarna 2012 står Stockholms län för mer än en fjärdedel. Därefter följer Västra Götaland och Skåne

Publicerad 23 January 2013 11:08