Senast 2016 ska du ha tagit ett yrkesförarbevis för att få jobba som yrkesförare. Foto: Paola Nordgren

Senast 2016 ska du ha tagit ett yrkesförarbevis för att få jobba som yrkesförare. Foto: Paola Nordgren

Säkrare vägar med yrkesförarbevis

HÄSSLEHOLM. Kravet på Yrkesförarkompetens för nya i yrket inom transport har funnits sedan 2009 men från och med 2016 så krävs det att alla yrkesförare har ett förarbevis.
Flera åkerier har börjat att utbilda sina förare men det finns dock en risk att det blir ont om yrkesförare i framtiden. Det menar Bo Walter som utbildar yrkesförare i Kristianstad.
– Det kommer helt klart att bli en brist på chaufförer eftersom de som bara har några år kvar att jobba inte tycker det är lönt att ta något yrkesförarbevis. De unga har redan krav på sig att ta det när de tar sitt körkort men de som kört buss eller lastbil i halva sitt liv, där kommer många att droppa av är jag tyvärr övertygad om.
Kraven tillämpas sedan den 10 september 2008 för persontransporter med buss och från den 10 september 2009 för godstransporter med tung lastbil. Lagen bygger på ett direktiv som är antaget av EU och den gäller förare av transporter med fordon som kräver körkortsbehörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE. Sverige fick dock sju år på sig att utbilda samtliga förare vilket innebär att 2015 ska samtliga busschaufförer ha kompetensen och 2016 är det som gäller för godstransport och lastbil.
– Förhoppningsvis medför detta att kompetensen inom yrket höjs och också att statusen på yrket blir högre så jag tycker bara att detta införs är positivt och att det gäller alla förare inom EU är ännu bättre.
Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes denna lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket och på så sätt göra det säkrare ute på vägarna. Det långsiktiga målet med den nya lagen är att säkerställa att förare som kör persontransporter och godstransporter har de kunskaper som krävs för att få utöva yrket.

Publicerad 01 March 2013 09:00