Et förslag på lagändring att hemgång ska lösas inom tre dagar utmanar omsorgschef Annika Andersson. FOTO: HÄSSLEHOLMS KOMMUN

Et förslag på lagändring att hemgång ska lösas inom tre dagar utmanar omsorgschef Annika Andersson. FOTO: HÄSSLEHOLMS KOMMUN

”Rusning” till boendekön kostade

Av
Åsa Borglin

HÄSSLEHOLM. Två gånger fler, 90 äldre personer istället för förväntade 30, ansökte om plats till särskilt boende förra året. Det förklarar varför det inte fanns korttidsplatser till dem som skrevs ut från sjukhuset utan många fick istället stanna kvar.
Enligt Annika Andersson, omsorgschef i Hässleholms kommun, har kösiffran till särskilt boende legat ganska konstant på runt 30 de senaste åren, när det plötsligt peakade under andra halvan av sommaren 2014 och 90 äldre stod i kö.
– Det var inget vi kunde förutse och vi hade inget att sätta emot.
Hon poängterar att kommunen annars aldrig låter sin a invånare stanna kvar på sjukhus när de inte kan klara hemgång.
– Att vara kvar är det sämsta alternativet för en patients tillfrisknande.
Annika Andersson förklarar att när platserna är slut vid kommunens egna boenden, köper man därför i första hand korttidsplatser hos privata vårdgivare till en kostnad av 2000 kronor per dygn.
– Men även de tog slut förra året och vi landade på 180 betalningsdygn 2014 jämfört med runt 39 år 2013.
Fortfarande ligger kön på höga 60-tal sökanden men Annika Andersson upplever att det nu börjar vända igen.
– Fast för närvarande köper vi fler platser än vi har budgeterat för, säger hon.

null

Publicerad 01 July 2015 08:00