Missnöje med löner i kommunen

Av
Åsa Borglin

HÄSSLEHOLM. Resultatet från Hässleholms kommuns medarbetarenkät har presenterats i ett pressmeddelande.
Enkäten genomfördes i höstas 2014 för tredje gången och 81 procent av kommunens cirka 4000 medarbetare svarade. Minst nöjda är kommunens medarbetare med områdena lön, arbetsbelastning, delaktighet och samverkan. Mest nöjda är medarbetarna gällande områdena jämställdhet och mångfald, helhetsbedömning samt utveckling och kompetens. Jämfört med föregående medarbetarundersökningar ses dock förbättringar på nästintill alla områden.

Publicerad 01 July 2015 10:30