Kommunen söker fler SFI-lärare

Av
Åsa Borglin

HÄSSLEHOLM. Kommunen behöver fler lärare till sina kurser i svenska för invandrare, SFI, för att kunna möta efterfrågan som kommer av den ökade flyktingströmmen.
2014 sattes det in en kvällskurs för att de som stod i kö till SFI inte skulle stå helt utan svenskundervisning under sin väntan. Detta ökades under vår och sommar till fyra kvällskurser och i höst kommer ytterligare två till.
Kommunen erbjuder nu intresserade med lärarexamen att i sin tjänst läsa in de 30 högskolepoäng i svenska som andraspråk som krävs för att undervisa i SFI.

Publicerad 01 September 2015 12:00