De söker bidrag till ny idrottsanläggning

Av
Åsa Borglin

HÄSSLEHOLM. Hässleholms Tennisklubb har i samverkan med Gymnastikföreningen Örnen och Hässleholm AIS (HAIS) ansökt om 8 miljoner kronor i bidrag för en ny idrottsanläggning i anslutning till tennishallen. De verksamheter som kommer att beredas plats, förutom racketsport, är gymnastik och friidrott. Majoriteten av kommunstyrelsens arbetsutskott ser positivt på projektet och ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Den nya anläggningen beräknas vara klar september 2017.

Publicerad 01 June 2016 09:00