Skånes vägpassager ska nu miljöanpassas för djurens skull. Foto: Mostphotos

Skånes vägpassager ska nu miljöanpassas för djurens skull. Foto: Mostphotos Foto: Mostphotos

Felaktiga vägpassager skapar problem

SKÅNE. Länsstyrelsen Skåne genomför just nu en riktad tillsyn av vägpassager över vatten för att åtgärda vandringshinder, då man uppmärksammat att vägtrummor i flera fall hindrar fisk och vattenlevande djur från att vandra fritt.

Enligt analyser som gjorts har man kommit fram till att på 700 platser korsar vägarna i Skåne ett vattendrag. Och syftet med den aktuella tillsynen är att lyfta de platser som nu behöver miljöanpassas.

Enligt Mattias Ekvall, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne är en vanlig lösning vid vägbygge att man anlägger någon form av vägtrumma eller kulvert, vilket i sin tur kan blir ett vandringsshinder för de djur som lever i vattendraget om hindret till exempel bildar ett vattenfall eller lutar kraftigt.

Något som kan resultera i att sällsynta arter försvinner eller minskar och att populära fiskevatten spolieras.

Länsstyrelsen Skåne begär nu in uppgifter från samtliga Skånes kommuner om utformningen av deras vägpassager över vatten. Uppgifterna ska skickas in till Länsstyrelsen senast sommaren 2018.

Publicerad 09 January 2018 07:08