Misshandel och våldtäkt är de vanligaste brotten i de två nordöstskånska kommunerna enligt statistik från Brå.

Misshandel och våldtäkt är de vanligaste brotten i de två nordöstskånska kommunerna enligt statistik från Brå. Foto: Krister Andersson/Bildbyrån

Flest sexualbrott anmäls i Osby kommun

Våldsbrottanmälningarna minskar i Hässleholm

HÄSSLEHOLM/OSBY. I Hässleholm minskar antalet våldbrottsanmälningar medan det ökar lite i Osby kommun. Samtidigt anmäls flest sexualbrott per invånare i Osby. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, som bearbetats av nyhetstjänsten Newsworthy.

Av
Andreas Holm

Rapportern visar att fler anmäler sexualbrott i Osby kommun. Räknat per invånare toppar kommunen antalet anmälda sexualbrott i hela Skåne, 259 sexualbrott per 100 000 invånare, vilket är 57 procent fler än i hela Skåne län. Under 2017 anmäldes totalt 34 sexualbrott, jämfört med 26 året innan. I Hässleholm anmäldes 90 sexualbrott både under 2016 och 2017. Ökningen i Osby kan ha flera förklaringar.

– Det kan ju vara en faktiskt ökad utsatthet, men det är också en förväntad ökning utifrån att man ser mer allvarligt på sexualbrott, i och med den uppmärksamhet de fått på senare tid”, säger Anders Nilsson, forskare i kriminologi vid Stockholms universitet, till Newsworthy.

Med en anmälan mer än 2016 ökar även antalet våldsbrott i Osby kommun. Förra året anmäldes 117 våldsbrott i Osby kommun, jämfört med 116 året innan. I Hässleholms kommun minskar antalet anmälningar från 521 år 2016 till 516. De senaste femton åren minskar antalet anmälningar, samtidigt som förra årets våldsbrott i kommunerna var fler än genomsnittet sedan 1996.

– Den finns nog över tid en minskad tolerans för våldsbrott, så att allmänhet, men även skolor och arbetsplatser, oftare anmäler, säger Anders Nilsson, forskare i kriminologi vid Stockholms universitet, till Newsworthy.

Misshandel och våldtäkt är de vanligaste våldsbrotten i de två nordöstskånska kommunerna.

Totalt hamnar Skåne på tredje plats i landet när det gäller anmälningar av våldsbrott per invånare 2017.

Utvecklingen av anmälda brott behöver inte följa antalet brott som faktiskt inträffat. Det kan exempelvis vara att människor är mer benägna att polisanmäla brott. Ökningen av våldsbrottsanmälningar i riket de senaste 15 åren kan därför ha flera förklaringar menar forskaren Anders Nilsson.

– Det finns en uppåtgående trend i anmälningarna som man inte sett på motsvarande sätt i offerundersökningar eller sjukvårdsdata, säger han.

Samtidigt minskar antalet personer som uppger att de utsatts för någon form av våldsbrott. Däremot ökar det dödliga våldet i regionen.

– När vi ska uttala om oss om hur mycket våld vi har i samhället så är dödligt våld ett bra mått. Sedan kan de siffrorna variera mycket från år till år i länder som Sverige med lite dödligt våld, säger Felipe Estrada Dörner, kriminolog som forskar på bland annat brottslighetens utveckling, till Newsworthy.

I Region Syd där förutom Skåne även Kronoberg, Kalmar och Blekinge ingår, var antalet fall av dödligt våld 30 år 2016, jämfört med 18 året innan. Det innebär 1,6 fall per 100 000 invånare vilket är mer än rikssnittet på 1,1.

– Generellt kan man säga att vi hade fler offer för dödligt våld i Sverige för 25 år sedan. Bilden som ofta sprids om att brottsligheten i Sverige skulle vara utom all kontroll inte stämmer med den bild som forskning ger, säger Felipe Estrada.

Under 2017 anmäldes totalt 14 819 våldsbrott i Skåne län, jämfört med 15 632 året innan. Det är ändå fler än årssnittet sedan 1996.

Brås rapport slår också fast att färre sexualbrott och stölder anmäls i Skåne, trots att länet har näst flest anmälda stöldbrott i hela Sverige.

Anmälda våldsbrott per invånare i Hässleholm, jämfört med andra kommuner i Skåne.

Anmälda våldsbrott per invånare i Hässleholm, jämfört med andra kommuner i Skåne. Grafik: Newsworthy

Anmälda våldsbrott per invånare i Osby, jämfört med andra kommuner i Skåne.

Anmälda våldsbrott per invånare i Osby, jämfört med andra kommuner i Skåne. Grafik: Newsworthy

Osby kommun toppar antalet anmälda sexualbrott per invånare jämfört med andra kommuner i Skåne.

Osby kommun toppar antalet anmälda sexualbrott per invånare jämfört med andra kommuner i Skåne. Grafik: Newsworthy

FAKTA –Våldsbrott

Här är det vanligaste våldsbrotten i Hässleholms kommun under förra året

Misshandel 421

Våldtäkt 36

Rån 35

Våld mot tjänsteman 17

Försök till mord eller dråp 2

Grov fridskränkning 2

Olaga förföljelse 2

Grov kvinnofridskränkning 1

Våldsbrotten i Osby

Misshandel 101

Våldtäkt 13

Rån 2

Olaga förföljelse 1

Publicerad 19 January 2018 04:00