En tydligare handlingsplan i arbetet mot brottslighet ska nu göras gemensamt för hela Skåne.

En tydligare handlingsplan i arbetet mot brottslighet ska nu göras gemensamt för hela Skåne. Foto: Mostphotos

Tydligare fokus på arbetet mot brottslighet

KRISTIANSTAD/SKÅNE

. Nu går sju skånska aktörer samman för att tillsammans stärka det brottsförebyggande arbetet i Skåne och på så sätt öka tryggheten i hela länet. Det första steget blir att ta fram en gemensam handlingsplan att arbeta efter.

En arbetsgrupp med representanter från Aktörerna bakom Skåne tillsammans mot brott, Länsstyrelsen Skåne, Polisen, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Kriminalvården, Sydsvenska handelskammaren och Tullverket har redan börjat arbeta aktivt för en ny handlingsplan. Vilket Anna Nordin, Brottsförebyggande samordnare i Kristianstad är positiv till.

– En gemensam handlingsplan gör att vi möts över ”myndighetsbarrirärerna”. Sedan är en handlingsplan endast ett dokument och behöver både förankras, nötas in, pratas om i korridorerna och uppdateras kontinuerligt, menar Anna Nordin.

I Kristianstad har man kunnat konstatera att man inte levt upp till de överenskommelser som kommun och polis tidigare beslutat när det gäller bland annat insatser mot narkotika. Men det är något man enligt Anna Nordin kommer att jobba vidare med.

– Ett av mina viktigaste uppdrag är att främja miljöer så att kommunens ungdomar med en bestämdhet vill bli som sina goda förebilder. Att det också känns självklart att gå färdigt skolan och ha givande fritidssysselsättningar, att välja bort snabba och olagliga cash.

Något som också planeras i Kristianstad i arbetet mot brott är ansökan om fler övervakningskameror som är ett viktigt verktyg när brott ska utredas. Enligt regionpolischef Carina Persson förändras brottsligheten ständigt, vilket också innebär att det förebyggande arbetet behöver ändras och utvecklas.

– Generellt sett har antalet anmälda brott minskat under senare tid i Kristianstad och det är förstås glädjande. Samtidigt måste vi vara ödmjuka och inse att vi precis som i andra kommuner har utmaningar. En specifik sådan är att vi har två utsatta områden i kommunen, Charlottesborg och Gamlegården, vilket är speciellt i en kommun av Kristianstads storlek, säger Carina Persson och fortsätter:

– Men handlingsplanen i sig kommer inte att göra jobbet. Det är vi tillsammans med de andra aktörerna som ska göra det.

Publicerad 19 January 2018 13:30