Hundägare får kritik av länsstyrelsen efter brister i djurhållningen.

Hundägare får kritik av länsstyrelsen efter brister i djurhållningen. Foto: Genrebild/Mostphotos

Hässleholmsbo hotas med vite för brister i djurhållning

HÄSSLEHOLM

. En man i Hässleholm krävs nu med förbud och vite om han inte tar bättre hand om sina djur. Det har länsstyrelsen beslutat efter att man gjort en oanmäld kontroll som visade på flera brister.

Mannen har ett flertal hundar och i beslutet skriver länsstyrelsen att mannen ska se till att djurskyddslagstiftningens krav upprätthålls, vilket innebär att hundarna ska ha normalt hull, få regelbunden pälsvård och ha en lagom del utevistelse och tillgång till isolerat inomhusutrymme.

För de hundar som hålls i rastgård räcker det inte med en isolerad koja, de ska ha tillgång till ett isolerat inomhusutrymme som minst uppfyller minimimåtten för boxhållning. Länsstyrelsen anser också att inte alla hundraser eller hundar klarar av att ständigt vistas ute i en rastgård med bara tillgång till en koja eller en icke uppvärmd box. Man anser också att vissa korthåriga raser är direkt olämpliga att hålla ständigt utomhus. De raser som vistas på mannens gård anses också vara av sådana raser.

Länsstyrelsen konstaterade också vid kontrollen att mannen fött upp fler än två stycken kullar under 2018 utan att ha tillstånd för verksamhet med hund. Och trots upprepade uppmaningar så har mannen inte ansökt om något tillstånd till uppfödning.

Publicerad 07 January 2019 11:19