Foto: Andreas Holm

Stödboende får avslag för fortsatt verksamhet

ÖSTRA GÖINGE. Inspektionen för vård och omsorg har beslutat av avslå den ansökan där ett företag i Östra Göinge önskar starta upp ett Stödboende för unga vuxna. IVO anser att verksamheten inte har de förutsättningar som krävs för att bedriva ett stödboende som uppfyller de krav som krävs. IVO gör också bedömningen att bolagets företrädare visat bristande kunskap och förmåga att sköta bolagets ekonomi enligt gällande lagstiftning.

Publicerad 09 January 2019 11:25