Hyresgäster som inte sköter om sin lägenhet får stå för slitagekostnaderna.

Hyresgäster som inte sköter om sin lägenhet får stå för slitagekostnaderna. Foto: Mostphotos

Hyresgästers slarv och oaktsamhet kan kosta tusentals kronor

HÄSSLEHOLM

. Så gott som alla bostadsbolag utför varje år besiktningar av bostäder när hyresgäster flyttar ut. Skulle det vara så att problem upptäcks så är det hyresgästen som debiteras för reparationskostnaderna, något som innebär tusentals kronor varje år.

– Vi bedömer alltid en besiktning från fall till fall. Men vi ser också att antalet åtgärder och reparationer har ökat de senaste åren. Exakt summa kan jag inte säga men vi ser en ökning, säger Andreas Norén VD Norén fastigheter.

De vanligaste skadorna är fortfarande hål i vägar men det förekommer också vattenskador, nikotinskador och ökat slitage utöver det vanliga.

– Majoriteten av hyresgästerna är skötsamma men vi märker att den äldre generationen var mer försiktiga. Nu är det mer slit och släng. Man bryr sig inte lika mycket om sin bostad. Det står i våra kontrakt att man inte får röka inomhus men även hur många som får bo i lägenheten, vilket tyvärr inte alltid efterföljs och är något som också är svårt att kontrollera för oss.

En tapetskada eller ett hål i en vägg medför relativt låga kostnader. Medan vattenskador kan medföra betydligt större kostnader. Och det är troligen mycket därför kostnaderna har ökat de senaste åren, större reparationer helt enkelt. Det händer dessutom att det blir en tvist om vem som ska betala och att dra ett sådant ärende till rätten kostar även det pengar.

– Det är alltid en balansgång när det händer och något man får ta ett beslut om från fall till fall, berättar Andreas Norén.

Stefan Persson VD på Hässlehem märker även han att det finns en viss ökning på slitaget.

– Vi har framförallt sett att man rent generellt flyttar oftare idag än tidigare vilket gör att hyresrätterna ofta byter hyresgäst, vilket i sin tur medför ett slitage. Dessutom ser vi också att antalet boende i lägenheterna ökat, vilket också bidrar till att bostaden slits. Rökning inomhus är också ett problem som kan kosta stora pengar, säger Stefan Persson.

Antalet ärende där hyresgästen debiteras från Hässlehem efter flytt varierar dock kraftigt från år till år.

– Ja, det blir ju ett ärende av det även om man bara tappat bort en nyckel. Därför är det svårt att säga exakt hur statistiken ser ut. Även summorna kan variera kraftigt. Det händer att en hel lägenhet behöver renoveras och då kostar det.

Publicerad 10 January 2019 07:00