Hässleholm sneglar på Kanada i arbetet med att utveckla landsbygden.

Hässleholm sneglar på Kanada i arbetet med att utveckla landsbygden. Foto: Mostphotos/genrebild

Samarbete med Kanada för landsbygdsutveckling

Av
Paola Nordgren

HÄSSLEHOLM. Jordbruksverket har beviljat projektstöd till ett projekt i Hässleholm som ska undersöka möjligheterna för att samarbeta med en kanadensisk partner med uttalad utvecklingsstrategi som bedriver landsbygdsutveckling i ett geografiskt område snarlikt det i Hässleholm.

Genom bidrag på max 26 586 kronor är nu målet att ta fram underlag som behövs för ett samarbete, samt även att ta fram en konkret handlingsplan inför ett genomförande. Projektet består i att analysera vilka möjligheter kanadensarna erbjuder och ifrån det lokala behovet sedan selektera vilka delar som ska ingå i genomförandeprojektet.

Slutdatum för projektet är den 30 juni 2019.

Publicerad 17 January 2019 00:00