Foto: Mostphotos/genrebild

Järnvägsviadukt i Hästveda diskuteras och ses över

Av
Paola Nordgren

HÄSTVEDA. Hässleholms kommun har tidigare fört dialog med Trafikverket om eventuell breddning av järnvägsviadukten i Hästveda Och vid veckans sammanträde i kommunstyrelsen så diskuterades ämnet på nytt.

Trafikverket har efter en åtgärdsvalsstudie föreslagit att förbättra underhållet av körbanan och belysa vägporten i viadukten. Några ytterligare åtgärder är dock inte aktuellt för Trafikverket under nuvarande förutsättningar.

Däremot föreslogs att miljö- och stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att bevaka detta i samband med att den fördjupande översiktsplanen för Hästveda tas fram. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige.

Publicerad 18 January 2019 10:03