Att sopsortera rätt är inte alltid det lättaste. I Hässleholm skapade man sopmonster som skulle underlätta sorteringen. Nu sprids konceptet över hela landet.

Att sopsortera rätt är inte alltid det lättaste. I Hässleholm skapade man sopmonster som skulle underlätta sorteringen. Nu sprids konceptet över hela landet. Foto: Pressbild

Lokala monster rör sig nu över landet

Hässleholms Sopsamlarmonster fortsätter att sprida sig

HÄSSLEHOLM.

Redan 2015 skapade Hässleholm MIljö egna Sopsamlarmonster och sedan dess har det bara vuxit. Just nu använder sig totalt 21 kommer av dessa monster i kampen mot att lära sig sopsortera rätt på skolor och förskolor.

Av
Paola Nordgren

–Vi får in förfrågningar från olika förskolor och skolor som undrar om de får använda sig av vårt material, köpa material eller bara skickar in bilder på hur de använder monstren, säger Matilda Ehnberg, projektsamordnare på Hässleholm Miljö.

Sedan starten 2015 har Hässleholm Miljös Sopsamlarmonster vuxit allt mer och används idag av skolor och förskolor från Kiruna i norr till Malmö i söder. Nu har även NSR AB, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, skrivit på avtal om att de vill använda de Hässleholmsbaserade monstren.

När man för några år sedan skapade totalt 16 olika Sopsamlarmonster i Hässleholm var det främst en satsning lokalt för att lära barn mer om källsortering och på så sätt också få en större förståelse för miljön men som nu också får en allt större spridning i landet för varje vecka.

Publicerad 24 January 2019 14:32