Mängder av mat lägs ut till vildsvinen på Hovdala strövområde, vilket oroar besökare i området.

Mängder av mat lägs ut till vildsvinen på Hovdala strövområde, vilket oroar besökare i området. Foto: Privat

Hässleholmare ser oroligt på mängden foder som läggs ut till vildsvin på Hovdala

"Vildsvinen gräver upp stigar och lockar knappast turisterna till Skånes bästa vandringsområde"

HÄSSLEHOLM.

Vandrare på Hovdalaområdet är oroliga för strövområdet efter att ha mött en stor last med foder som slängts ut till vildsvinen i området och de anser det olämpligt att placera utfodringsplatserna i anslutning till där människor passerar.

– Kan det verkligen vara rätt att stimulera vildsvinsstammen på Hovdala. Är det till glädje för vandrare, hundverksamhet, ryttare och övrigt friluftsliv. Vildsvinen gräver upp vägar, stigar och lockar knappast turisterna till Skånes bästa vandringsområde, säger en man som Lokaltidningen varit i kontakt med och som är väl bekant med området.

För att reglera utfodringen av vilt så har Lantbrukarnas riksförbud( LRF) tidigare föreslagit en ändring i jaktlagen och jaktförordningen.

Enligt Anders Wetterin, jakt- och viltexpert på Lantbrukarnas riksförbund, ska det vara tillåtet att utfodra djuren men han menar också att det bör regleras med vad och hur man matar djuren.

Det är inte ovanligt att till exempel sockerbetor körs ut med lastbil och sedan tippas av där fordonet kan ta sig fram, vilket drar till sig alla sorters vilda djur och inte bara vildsvin. Den stora mängden mat kan också påverka djurens naturliga beteende enligt LRF.

Mikael Bengtsson vilthandläggare Länsstyrelsen Skåne anser att det är en balansgång för vad som är lämpligt och inte.

– Det här med utfodringsplatser är inte helt enkelt. Man får lov att utfodra vilt under vintern. Sedan kan man alltid diskutera lämpligheten att lägga det det vid ett vandringsstråk. Men vi brukar säga att man ska lägga ut foder i den mängd att det maten hela tiden håller god kvalitet, vilket innebär att man inte ska lägga ut så mycket mat att den inte äts upp heller hinner bli dålig. Då är det bättre att pytsa ut lite vid flera tillfällen istället. Jag vet att LRF anser att maten bör vara uppäten inom ett dygn. Sedan ska man alltid undvika att lägga ut energirikt foder som till exempel sockerbetor, då grovfoder och ensilage är betydligt bättre för djuren.

Publicerad 25 January 2019 10:36