Foto: Mostphotos/genrebild

Självbosättningen bland nyanlända ökar

Men antal nyanlända varje kommun tar emot minskar dock

KRISTIANSTAD/HÄSSLEHOLM. Totalt 1032 nyanlända personer anvisas under 2019 till de skånska kommunerna enligt Länsstyrelsen. Vilket är betydligt färre än föregående år då antalet var 1800 personer.

Länsstyrelsen Skåne har under 2019 valt att utgå från Migrationsverkets fördelningsmodell av länstal som har lämnats till regeringen. Där man tar hänsyn till kommunernas befolkningsstorlek och tidigare mottagning bland annat.

I Kristianstad planerar man i år ta emot totlat 21 nyanlända, vilket är mer än en halvering jämfört med 2018. Dock räknar man med att runt 227 personer självar tar sig hit och bosätter sig i Kristianstad under året. Inför 2019 ges självbosättningen därför också ännu större vikt i fördelningsmodellen än tidigare år. I Hässleholm tar man inte emot några nyanlända alls under 2019 men beräknar att 36 stycken kommer att bosätta sig där själva.

Publicerad 25 January 2019 09:06