Hässleholmsskola får kritik för brister i sitt arbete gällande kränkande händelser.

Hässleholmsskola får kritik för brister i sitt arbete gällande kränkande händelser. Foto: Mostphotos/genrebild

Pojke utsattes för upprepade kränkningar utan att skolan ingrep

Kritiseras av Skolinspektionen

HÄSSLEHOLM. Föräldrarna till ett barn i Hässleholm har anmält barnets skola då de anser att skolan inte uppfyllt skollagens krav för att motverka kränkande behandling.

Enligt anmälan som kommit in till Skolinspektionen så uppger föräldrarna att deras barn inte får det stöd han behöver och att skolan inte heller ska ha följt det åtgärdsprogram man upprättat tidigare. Föräldrarna skriver också i anmälan att sonen vid flera tillfällen blivit utsatt för kränkande behandling av andra elever. Pojken ska också ha blivit utsatt för våld vid flera tillfällen av andra elever och enligt anmälningen så ska även skolan ha utsatt föräldrarna för repressalier för att man gjort en anmälan till Skolinspektionen.

Skolan i sin tur ska då ha anmält familjen till socialnämnden på grund av pojkens frånvaro i skolan Men Skolinspektionen menar att det är skolans ansvar att utreda frånvaro och sätta in de stödåtgärder som barnet är i behov av. Skolinspektionen gör också här bedömningen att ord står mot ord och att det saknas stöd för anmälarens uppgifter. Det är därmed inte visat att skolan brustit i denna del.

Skolinspektionen kritiserar dock skolan för en rad brister i hanteringen av situationen Då man anser att skolan bland annat inte gjort tillräckliga utredningar vid de olika händelserna.

Av de händelser som granskats där pojken ska ha blivit utsatt av andra elever anses två utgöra kränkningar. Skolan har i övrigt allmänt klassat händelserna som normala konflikter.

Publicerad 30 January 2019 11:28