Foto. Mostphotos.com

Religiöst samfund rasar över skolmaten: "Vi vill äta veganskt"

Anser att de diskrimineras av kommunen

HÄSSLEHOLM.

Det religiösa trossamfundet, Medvetna Trossamfundet i Hässleholm anser att Hässleholms kommun inte tar hänsyn till samfundets önskemål när det gäller måltider på kommunens förskolor för de barn som är en del av samfundet.

Enligt Therese Jarl vice ordförande i Medvetna Trossamfundet så har man försökt ha en dialog med kommunen men har inte fått något gehör för sina önskemål.

– Även om kommunen säger att de inte längre erbjuder särskild kost för till exempel muslimer så gör man det genom att erbjuda dessa barn laktosfri och vegetarisk kost. I vårt samfunds stadgar så står det att vi ska hålla en vegansk kost men kommunen gör inget för att tillgodose detta önskemål, säger Therese Jarl.

Therese Jarl har ifrågasatt den likabehandlingsplan som kommunen har och hon anser att den policy som Hässleholm har inte följer den svenska barnkonventionen om religionsfrihet.

– Det är inte förskolan i sig som är ett problem utan det är de högre upp som bestämmer som tagit de här besluten. Som det ser ut nu så får de som tillhör samfundet hämta sina barn över lunchen de dagar maten inte är vegansk för att barnen ska få någon mat. Vilket vi anser är fel och djupt diskriminerande. Det står i kommunens egna stadgar att om exempelvis alla barn serveras samma mat, diskriminerar förskolan indirekt de barn som på grund av religiösa skäl behöver annan mat. Man kan undra varför den ens finns där när de inte tänker efterleva den, säger Therese Jarl.

Föräldrarna som anser att de inte fått sitt barns religiösa stadgar tillgodosedda på förskolan har nu enligt Therese Jarl också anmält kommunen till Diskrimineringsombudsmannen och Skolinspektionen.

– Vi har ju inget alternativ. Detta är enligt våra stadgar och det vi äter. Har erbjudit mig att ta med mat till förskolan men det är totalt nej. Nu hoppas jag att de anmälningar vi gjort ger resultat, säger mamman.

Enligt Eva Andersson förvaltningschef på barn och utbildningsförvaltningen så anpassar man ingen mat efter religiösa skäl sedan beslut om detta togs i kommunfullmäktige 2015.

– Vi erbjuder två måltider varav den ena är vegetarisk vilket är kommunens måltidspolicy och det är den som gäller sedan beslutet togs 2015. Den enda gången vi frångår det är vid medicinska skäl och då krävs det underbyggt av ett medicinskt intyg.

Eva Andersson poängterar att alla har rätten att utöva sin religion men att kommunens ställningstagande att inte servera vegansk mat inte kan anses utgöra en inskränkning i denna rätt.

– Av skollagen framgår att elever ska ”erbjudas näringsriktiga måltider”. Hässleholms kommun följer Livsmedelsverkets anvisningar vad gäller skolmåltider. Det finns inte något krav i dessa anvisningar att skolan ska erbjuda vegansk mat. Skälen till varför Hässleholms kommun inte erbjuder vegansk kost innebär inte att kommunen underlåter att servera skolmat för att missgynna någon av religiösa skäl eller något annat skäl som innebär direkt diskriminering enligt lagen. Inte heller innebär detta att någon utsätts för indirekt diskriminering enligt lagen, förklarar Eva Andersson.

Publicerad 31 January 2019 07:00