Stress och utmattningssymtom är orsaken till så mycket som var femte sjukskrivning.

Stress och utmattningssymtom är orsaken till så mycket som var femte sjukskrivning. Foto: Mostphotos

Var femte sjukskrivning beror på stress

Totalt 21 procent av Hässleholmsborna är hemma för stress och utmattning

HÄSSLEHOLM.

Var femte långtidssjukskrivning beror på stress eller utmattningssyndrom, det visar Försäkringskassans siffror. I Hässleholms kommun visar statistiken att totalt 21 procent av sjukskrivningarna som varat längre än 60 dagar i fjol orsakats av dessa symtom.

Siffrorna visar dock på påtagliga regionala skillnader.

– Vi vet inte varför det ser ut så. Men det finns vissa indikationer på att sjukskrivningspraxis skiljer sig mellan länen, säger Sofia Bill, analytiker på Försäkringskassan, till Nyhetsbyrån Siren.

Socialstyrelsen har rekommendationer för sjukskrivningar men följsamheten tycks skilja sig åt mellan landstingen, enligt Sofia Bill.

– Befolkningsstrukturen och arbetsmarknaden i länet kan också påverka till viss del. Exempelvis vet vi att kvinnor oftare sjukskrivs för psykisk ohälsa, berättar Sofia Bill.

Under december 2017 visar siffrorna också att närmare 30.000 personer var långtidssjukskrivna i hela landet i mer än 60 dagar just på grund av utmattningssyndrom eller andra stressrelaterade besvär.

I statistiken ingår akut stressreaktion, anpassningsstörning och posttraumatisk stress. Och enligt psykologen Eva Persson hör det ofta av sig människor med just dessa symtom.

– Det går att få hjälp och jag tror att ännu fler hade behövt gå och prata med någon för att komma fram till vad stressen beror på. Har man en besvärlig arbetssituation orsaker detta stress men du kan också bära på andra saker som bidrar till utmattning eller stress. Vi lever i ett stressat samhälle idag och många är idag dåliga på att ta det lugnt. Men det är viktigt att vi vilar och slappnar av emellanåt, kan man det så är det en väldigt bra hjälp, säger Eva Persson.

Publicerad 06 February 2019 10:50